Książki Juliana Rose

Najważniejsze informacje

Mimo wyraźnego sprzeciwu społeczeństwa znakomita większość polityków popiera segregację sanitarną. Zaraz po Nowym Roku będzie dalej procedowany projekt ustawy o takiej segregacji (druk 1846). Tylko mocno wyrażony sprzeciw NIE DLA… Read more »

Sieć samowystarczalności i wolności

Wiadomości