My wolni ludzie: Budujemy nowe społeczeństwo, które spali Plandemię

Aby mieć wiarygodność jako liderzy, musimy „czynić tak, jak mówimy”. Nie można dokonać zmian bez bycia żywym przykładem tego, o czym się mówi i co proponuje innym.

Oznacza to, że jeśli ktoś jest świadomy i krytycznie odnosi się do szkód spowodowanych noszeniem maski Covid, to będzie odważne i dumnie chodził bez maski. Jeśli ktoś jest świadomy i krytycznie nastawiony do szkód spowodowanych przez zanieczyszczenie elektromagnetyczne, będzie używał tylko telefonu stacjonarnego. Jeśli ktoś jest świadomy i krytyczny wobec szkód spowodowanych przez masową indoktrynację za pośrednictwem telewizji, nie będzie miał telewizora. Jeśli ktoś jest świadomy i krytycznie nastawiony do szkód spowodowanych masową produkcją chemicznej żywności, będzie kupował żywność bezpośrednio od rolników a nie w supermarkecie. Jeśli ktoś jest świadomy i krytyczny wobec szkód wyrządzonych przez duże instytucje bankowe, będzie trzymał swoje oszczędności w bankach spółdzielczych i innych alternatywnych lokalnych sieciach. Jeśli ktoś jest świadomy i krytyczny wobec szkód wyrządzanych przez komercyjnych i państwowych dostawców energii elektrycznej, będzie korzystał z odnawialnych, małej skali źródeł energii.

Mając ambicje zastąpienia skorumpowanej instytucji politycznej – rządu – nieskorumpowaną formą zarządzania, nie można być hipokrytą. Trzeba być żywym przykładem tego, co proponuje się obywatelom swojego kraju –  to co zmieni świat na lepsze.

Pozytywna zmiana na zewnątrz jest efektem wcześniejszego dokonania pozytywnej zmiany wewnątrz. To stawia wymiar duchowy w samym centrum przemiany materialnej.

Jeśli uznamy, że kluczowe wartości naszego społeczeństwa zostały zdegradowane i zniekształcone nie do poznania przez organizacje polityczne, które nie kierują się duchowymi wskazówkami, a mimo to roszczą sobie prawo do kierowania narodem, to zgodzimy się z tym, że dokonywanie powierzchownych zmian nie będzie skuteczne w odpowiedzi na potrzebę fundamentalnej zmiany. Tylko radykalne przekierowanie ludzkiej energii w kierunku celu, który integruje ekspresję mentalną, fizyczną i duchową, może przynieść potrzebną dzisiaj zmianę.

WOLNOŚĆ jest ideałem podzielanym przez całą czującą ludzkość i zawiera w sobie aspiracje fizyczne, umysłowe i duchowe. Zatem „my, ludzie, wolni” możemy służyć jako sztandar dla działań ucieleśniających radykalną zmianę tylko wtedy, gdy wyrażamy  „wolność” poprzez żywe przykłady, a nie tylko jako „aspiracje”, które mogą nigdy nie być wprowadzone do działania.

Wolność wymaga bardzo realnego poziomu samodyscypliny i odpowiedzialności. Nie oznacza to, że uda nam się „jakoś uwolnić” od  autorytarnego ofensywnego ciała. To oznacza kontrolowanie własnego przeznaczenia; własnej emancypacji od złudzeń ego, próżności i władzy. Zatem wolność jest przede wszystkim stanem świadomej uwagi opartej na byciu szczerym wobec siebie. Tylko wtedy może uzewnętrznić się jako rozwiązanie dla całej ludzkości.

Powinniśmy przyjąć takie rozumienie „wolności” i umieścić jasny płomień Prawdy w centrum budowania naszego nowego społeczeństwa, jeśli chcemy uniknąć obojętności i hipokryzji. Nowa polityka jest nierozerwalnie związana z nowym społeczeństwem. Nowa polityka jest inkluzywna – obejmuje wszystkich ludzi. Każdy ma do odegrania swoją rolę, ale potrzebuje wskazówek. A ten kierunek mogą nadać tylko nieliczni.

Przejawianie Mądrości nie jest obecnie szeroko wyrażane wśród ludności na świecie. Tymczasem mądrość – i kultywowanie mądrości – jest niezbędne do manifestacji prawdy, a zatem do manifestacji nowego społeczeństwa i nowej siły politycznej. Cechy przywództwa niezbędne do zapewnienia „wolności” i wyzwolenia ludzi obejmują integralność fizyczną, psychiczną i duchową.

Tylko mądrzy i wolni ludzie mogą oczyścić ciemne siły, które w tej chwili trzymają ten świat w uścisku. Ciemność osiągająca swój szczyt ekspansji używając fantomu Covid do wymuszenia całkowitego uwięzienia i niewolnictwa ludzkości.

Wszyscy ludzie tęsknią za źródłem inspiracji, które poprowadzi ich życie do lepszego i sprawiedliwszego świata. Żadna z tradycyjnych platform politycznych, społecznych, ekonomicznych czy religijnych nie może tego zrobić. Są częścią problemu, a nie rozwiązaniem.

Dlatego bądźmy odważni, racjonalni i pragmatyczni w stawianiu czoła temu, co należy zrobić, aby doprowadzić do radykalnej zmiany, której dokonanie jest naszym imperatywem. Urodziliśmy się, aby wykonać to zadanie – i urodziliśmy się, aby wygrać!

 

Jadwiga Łopata i Julian Rose 24/02/2021

Jadwiga Łopata – inicjatorka i współzałożycielka Europejskiego Centrum Rolnictwa Ekologicznego i Turystyki-ECEAT, Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi-ICPPC oraz Koalicji POLSKA WOLNA OD GMO i 5G. Chłopka i aktywistka, laureatka ekologicznego Nobla oraz nominowany członek międzynarodowej sieci Innowatorów dla Dobra Publicznego – Ashoka.

Julian Rose – współzałożyciel Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi-ICPPC www.icppc.pl  oraz Koalicji POLSKA WOLNA OD GMO i 5G; rolnik i działacz społeczny. Autor książek: „Zmieniając kurs na życie. Lokalne rozwiązania globalnych problemów”, „W obronie życia „  oraz setek artykułów www.renesans21.pl .

Od 2002 roku większość czasu spędza w Polsce; mieszka wspólnie z Jadwigą Łopatą w EKOCENTRUM ICPPC www.eko-cel.pl w Stryszowie pod Krakowem, gdzie prowadzą małe samowystarczalne, edukacyjne gospodarstwo.

1 comment on “My wolni ludzie: Budujemy nowe społeczeństwo, które spali Plandemię

  1. Pingback: Wielki Reset. Czy będzie na stole jedzenie – Jadwiga Łopata i Julian Rose – Niezależna Telewizja

Comments are closed.