Tag: żywność

Rolnictwo ekologiczne

Rolnictwo ekologiczne stanowi system gospodarowania o możliwie zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej w obrębie gospodarstwa, bazujący na środkach naturalnych, zapewniający trwałą żyzność gleby i zdrowotność zwierząt oraz wysoką jakość produktów… Read more »