Kategoria: materiały do wykorzystywania

Współczesne spojrzenie na mechanizmy powstawania nowotworów ze szczególnym uwzględnieniem substancji aromatycznych aktywujących receptor AhR oraz wpływu zakłócającego urządzeń elektrycznych.

W pracy przedstawiono współczesne koncepcje mechanizmów powstawania nowotworów, skupiające się na zaburzeniu najwyższego piętra regulacyjnego poprzez receptory białkowe. Obecnie kiedy już wiadomo, że mutacje genowe pełnią w nowotworach rolę drugorzędną… Read more »

Nowotwory bez winowajców

W pracy przedstawiono ewidentne przykłady wskazujące na decydujący udział urządzeń nadawczych w powstawaniu nowotworów. Przytoczono zbieżne dane epidemiologiczne umieralności na nowotwory z trzema skokami wzrostu emisji pól elektromagnetycznych związanych z… Read more »