Cele

Kto nie dąży do rzeczy niemożli­wych, nigdy ich nie osiągnie. Heraklit z Efezu, filozof grecki
Trzymaj się z dala od negatywnych ludzi. Oni mają problem na każde rozwiązanie.
Albert Einstein

Cele:

1. Zebrać razem zaangażowanych w walkę o prawa człowieka, zdrowie ludzi i środowiska naturalnego, sprawiedliwość społeczną, ewolucję duchową i reformę polityczną, aby zdobyć wystarczającą siłę do zainicjowania procesu głębokiej i trwałej zmiany na lepsze.
2. Zidentyfikować i pchnąć do przodu holistyczne modele najlepszych praktyk z dziedziny rolnictwa, zdrowia, ekologii, ekonomii, energii i sztuki oraz innych równie kluczowych dziedzin stanowiących podstawę naszego społeczeństwa i włączyć w te działania wymiar duchowy.