Kategoria: Stanowiska

Polska krajem wolnym od GMO!

Żądamy: a) ustawowego wycofania pasz z GMO; w 2019r. dopuszczenie do stosowania 25% ilości stosowanych w 2018r., by w 2020r. Polska była wolna od pasz GMO, b) ustawowego zakazu sprzedaży… Read more »