Pokonać umysł robota. Zachować człowieczeństwo

Między okładkami książki ” Pokonać umysł robota. Zachować człowieczeństwo” znajduje się zbiór niezbędnych informacji, które rozwieją iluzje nieświadomości i przedstawi jasną wizję innej drogi naprzód.

Czerpiąc ze swoich bardzo różnorodnych doświadczeń jako aktor, pionier rolnictwa ekologicznego pionier rolnictwa ekologicznego, aktywista polityczny, nadawca, przedsiębiorca społeczny, holistyczny edukator i międzynarodowy aktywista, Julian Rose przedstawia przekonujące spojrzenie na to, jak przełamać destrukcyjne wzorce naszego ogarniętego konsumpcją społeczeństwa, rzucając wyzwanie swoim słuchaczom, by dostrzegli większy obraz życia oraz by myśleli i działali „poza pudełkiem”.

Używając eseistycznego stylu, aby zbadać i ujawnić szeroki zakres dzisiejszych problemów planetarnych, wzywa do większej świadomości, aby jednostki mogły w pełni uczestniczyć w budowaniu lepszej przyszłości razem. Tytuł książki odnosi się do zdemaskowania przez autora antyżyciowej pozycji agendy transhumanistów. Agendy, która promuje ideę, że moc komputerów wkrótce przejmie kontrolę nad ludzkim umysłem.

Poprzez skierowanie przebudzonej energii na proces fundamentalnej społeczno-ekonomicznej i duchowej reformy, Julian Rose przewiduje renesans „oddolnych” kreatywnych wysiłków, które mogą bezpośrednio zakwestionować nieudane status quo, przekształcić naszą planetę i doprowadzić do głębszych i bardziej subtelnych relacji między ludźmi i naturą, jak również między innymi istotami ludzkimi.

Książkę można kupić kontaktując się pod adresem biuro@icppc.pl. Koszt 30 zł