Informacja

Nowa książka Julian Rose Pokonać umysł robota. Zachować człowieczeństwo

Między okładkami książki ” Pokonać umysł robota. Zachować człowieczeństwo” znajduje się zbiór niezbędnych informacji, które rozwieją iluzje nieświadomości i przedstawi jasną wizję innej drogi naprzód.

Czerpiąc ze swoich bardzo różnorodnych doświadczeń jako aktor, pionier rolnictwa ekologicznego pionier rolnictwa ekologicznego, aktywista polityczny, nadawca, przedsiębiorca społeczny, holistyczny edukator i międzynarodowy aktywista, Julian Rose przedstawia przekonujące spojrzenie na to, jak przełamać destrukcyjne wzorce naszego ogarniętego konsumpcją społeczeństwa, rzucając wyzwanie swoim słuchaczom, by dostrzegli większy obraz życia oraz by myśleli i działali „poza pudełkiem”.

Używając eseistycznego stylu, aby zbadać i ujawnić szeroki zakres dzisiejszych problemów planetarnych, wzywa do większej świadomości, aby jednostki mogły w pełni uczestniczyć w budowaniu lepszej przyszłości razem. Tytuł książki odnosi się do zdemaskowania przez autora antyżyciowej pozycji agendy transhumanistów. Agendy, która promuje ideę, że moc komputerów wkrótce przejmie kontrolę nad ludzkim umysłem.

Poprzez skierowanie przebudzonej energii na proces fundamentalnej społeczno-ekonomicznej i duchowej reformy, Julian Rose przewiduje renesans „oddolnych” kreatywnych wysiłków, które mogą bezpośrednio zakwestionować nieudane status quo, przekształcić naszą planetę i doprowadzić do głębszych i bardziej subtelnych relacji między ludźmi i naturą, jak również między innymi istotami ludzkimi.

Książkę można kupić kontaktując się pod adresem biuro@icppc.pl. Koszt 30 zł


„W Obronie Życia”

wobroniezycia324
W OBRONIE ŻYCIA. Pragmatyczne propozycje dla cierpiącej planety” to nowa książka Juliana Rose, prezesa Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi-ICPPC. W przedmowie do niej prof. Henryk Skolimowski pisze: „…Sir Julian jest fascynującym człowiekiem i zaangażowanym myślicielem. Zaangażowanym w myślenie i działanie jak pomóc poranionej przyrodzie, jak oczyścić zatrute pola i zatrutą żywność, jak pomóc
życiu biologicznemu i życiu człowieka. Jak również jak przezwyciężyć obecne kryzysy ekonomiczne, społeczne, polityczne i duchowe. Bo wszystkie one są częścią obecnego trudnego życia.
Tytuł jego ostatniej książki: W OBRONIE ŻYCIA jest bardzo celny, bo obejmuje wszystkie problemy, które nas gnębią – nie pojedynczo i atomistycznie, ale całościowo i holistycznie. Myśl Rose’a obejmuje
całą gamę problemów i dyscyplin, nie pojedynczo, ale zawsze w powiązaniu z innymi problemami. A wszystko po to, aby uzdrowić Ziemię i Życie, jak również wypaczone struktury społeczno-polityczne…”

Książkę można kupić m.in. w księgarni CUD w Krakowie na Malym Runku lub zamówić księgarni internetowej pod adresem www.genesis.apivision.com lub bezpośrednio pod adresem genesis@oknet.com.pl


okladkaWydana w marcu 2009 r., w Wielkiej Brytanii, książka „Zmieniając kurs na życie. Lokalne rozwiązania globalnych problemów”, to najnowsza praca brytyjskiego pisarza, rolnika i aktywisty społecznego sir Juliana Rose’a.  Czołowy brytyjski magazyn ekologiczny „The Ecologist” napisał o niej: „to  natchniona i dająca natchnienie wszechstronna książka„.

„Zmieniając kurs na życie” skupia się na pokazaniu praktycznych, zachowujących ludzką skalę rozwiązań, dla coraz bardziej konfliktogennych problemów społeczno-ekonomicznych. Proponuje dające się zrealizować oddolne i lokalne rozwiązania, w odróżnieniu od oderwanych od rzeczywistości „odgórnych strategii”, prezentuje także nowy program przezwyciężenia widocznego i nie dającego się zatrzymać globalnego kryzysu.

Poprzez swoje działania w kampaniach społecznych razem z Jadwigą Łopatą, Julian Rose jest dobrze znany tym wszystkim, którzy interesują się przyszłością polskiej wsi, żywności i rolnictwa. Jednak jego najnowsza książka idzie dalej i podejmuje wyzwanie zasadniczej „zmiany kursu” w szerokim spektrum dyscyplin takich jak: rolnictwo, nauka, sztuka, zdrowie, edukacja, duchowość i polityka. Jej celem jest nadanie nowego impulsu i wizji napędzanym przez konsumpcję, zuniformizowanym i coraz bardziej pozbawionym głosu społeczeństwom. Bezkompromisowe przekonanie autora o konieczności przeciwstawienia się niszczycielskiej sile napędzanej przez korporacje i nieuczciwe rządy w dobie globalizacji z jednej strony oraz z drugiej, pełne szlachetnej pasji, dobrze uzasadnione argumenty na rzecz odbudowy życia wspólnotowego i demokracji tworzonej przez obywateli, to dwa motywy stale obecne w książce.

„Zmieniając kurs na życie” jest potężnym uniwersalnym wezwaniem ludzkości do przebudzenia i śmiałego zmierzenia się z najbardziej zasadniczymi wyzwaniami naszych czasów. Jak wierzy Julian Rose, będzie to działanie prowadzące do odrodzenia nadziei i kreatywności, co zmieni nasz sposób życia i doprowadzi do głębszych, bardziej subtelnych relacji z naturą i innymi ludźmi.

ZAPRASZAMY wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniach i zapoznania się z książką.