„Zmieniając kurs na życie. Lokalne rozwiązania globalnych problemów”

okladkaWydana w marcu 2009 r., w Wielkiej Brytanii, książka „Zmieniając kurs na życie. Lokalne rozwiązania globalnych problemów”, to najnowsza praca brytyjskiego pisarza, rolnika i aktywisty społecznego sir Juliana Rose’a.  Czołowy brytyjski magazyn ekologiczny „The Ecologist” napisał o niej: „to  natchniona i dająca natchnienie wszechstronna książka„.

„Zmieniając kurs na życie” skupia się na pokazaniu praktycznych, zachowujących ludzką skalę rozwiązań, dla coraz bardziej konfliktogennych problemów społeczno-ekonomicznych. Proponuje dające się zrealizować oddolne i lokalne rozwiązania, w odróżnieniu od oderwanych od rzeczywistości „odgórnych strategii”, prezentuje także nowy program przezwyciężenia widocznego i nie dającego się zatrzymać globalnego kryzysu.

Poprzez swoje działania w kampaniach społecznych razem z Jadwigą Łopatą, Julian Rose jest dobrze znany tym wszystkim, którzy interesują się przyszłością polskiej wsi, żywności i rolnictwa. Jednak jego najnowsza książka idzie dalej i podejmuje wyzwanie zasadniczej „zmiany kursu” w szerokim spektrum dyscyplin takich jak: rolnictwo, nauka, sztuka, zdrowie, edukacja, duchowość i polityka. Jej celem jest nadanie nowego impulsu i wizji napędzanym przez konsumpcję, zuniformizowanym i coraz bardziej pozbawionym głosu społeczeństwom. Bezkompromisowe przekonanie autora o konieczności przeciwstawienia się niszczycielskiej sile napędzanej przez korporacje i nieuczciwe rządy w dobie globalizacji z jednej strony oraz z drugiej, pełne szlachetnej pasji, dobrze uzasadnione argumenty na rzecz odbudowy życia wspólnotowego i demokracji tworzonej przez obywateli, to dwa motywy stale obecne w książce.

„Zmieniając kurs na życie” jest potężnym uniwersalnym wezwaniem ludzkości do przebudzenia i śmiałego zmierzenia się z najbardziej zasadniczymi wyzwaniami naszych czasów. Jak wierzy Julian Rose, będzie to działanie prowadzące do odrodzenia nadziei i kreatywności, co zmieni nasz sposób życia i doprowadzi do głębszych, bardziej subtelnych relacji z naturą i innymi ludźmi.

ZAPRASZAMY wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniach i zapoznania się z książką.