O nas

?…Słowa są pretekstem. To wewnętrzna więź przyciąga jedną osobę do drugiej, a nie słowa…?
Rumi
?…Miłość jest morzem, w którym intelekt tonie…?
Rumi

Łączymy się, by dokonać fundamentalnych zmian w funkcjonowaniu społeczeństwa. Nie jesteśmy ruchem politycznym ani religijnym. Jesteśmy forum obywatelskim opartym na potrzebie łączenia ludzi o podobnych poglądach.

Grupa inicjatywna MYWOLNILUDZIE:

Irena Brambor,

Jest absolwentką SGGW-AR w Warszawie. Po ukończeniu studiów pracowałam w  Herbapolu w  Pruszkowie a potem kilka lat w Zespole Szkół Rolniczych w Brwinowie jako nauczyciel przedmiotów zawodowych .W latach 1996-1997 uczęszczałam do Szkoły Psychotronicznej ,we Wrocławiu założonej przez prof Zbyszka Królickiego gdzie uczyłam się medytacji ,jogi ,radiostezji i sztuk mantycznych etc..
Następnie przez 15 lat prowadziłam sklep o specjalności ezoteryka i medycyna naturalna.W tych latach dużo podróżowałam w gronie przyjaciół  do tzw.  miejsc  mocy na medytacje min Egipt, Izrael, Indie, Nepal, Peru, Francja, Hawaje.
Po likwidacji sklepu wróciłam do zgłębiania wiedzy z zakresu ziołolecznictwa najpierw prywatnie min u dr Różańskiego a w 2016 ukończyłam Instytut Medycyny Klasztornej w Katowicach. W zeszłym roku kupiliśmy dom pod Ślężą i aktualnie mieszkam w Sulistrowicach gdzie wraz z Adamem uprawiamy warzywa ,zioła i kwiaty biodynamicznie( z uwzględnieniem faz księżyca , korzystając z mocy kryształów etc)


Jadwiga Łopata,

Jadwiga Łopata- inicjatorka i współzałożycielka Europejskiego Centrum Rolnictwa Ekologicznego i Turystyki-ECEAT, Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi-ICPPC., Koalicji POLSKA WOLNA OD GMO. Od 25 lat aktywnie działa na rzecz ochrony i promocji tradycyjnych wartości polskiej wsi oraz naturalnej i kulturowej różnorodności. Prowadzi małe, edukacyjne tradycyjne gospodarstwo ekologiczne EKOCENTRUM ICPPC www.eko-cel.pl. Znana ze swoich ciekawych autorskich warsztatów i z pasją prowadzonych wykładów. Za swoją działalność została nagrodzona Nagrodą Goldmana (ekologiczny Nobel), Złotym Krzyżem Zasługi, Człowiek Roku 2012, tytułem ?Zasłużona dla Gminy Stryszów?. Jest nominowanym członkiem międzynarodowej sieci Innowatorów dla Dobra Publicznego ? Ashoka.
Dobra znajomość tematyki tradycyjnego i ekologicznego rolnictwa, plusów i minusów polskiej wsi (oraz wsi/rolnictwa z krajów Europy zachodniej), zagrożeń GMO, ekoturystyki wiejskiej oraz ekologicznych technologii (min. : PV, kolektory, budownictwo z gliny i słomy, od ponad 15 lat stosujemy je w praktyce w EKOCENTRUM ICPPC www.eko-cel.pl , którego jest dyrektorką). Dobre umiejętności organizacyjne. Konsekwentne, zdeterminowane i twórcze realizowanie zadań. Ma bardzo dużo doświadczeń w organizowaniu konferencji, szkoleń, wykładów oraz praktycznych warsztatów. Liczne kontakty zagraniczne.
Więcej: http://stryszow.pl/gmina/wydarzenia/2109-z-wdziecznoscia-i-uznaniem-sw-onufry-dla-zasluzonych


Krystyna Maciąg

22 lata przepracowałam w Sanepidzie. Działałam czynnie w Solidarności , wierząc, że prawda zwycięży. Te wartości pozostały mi do dzisiaj. Od 26 lat mieszkam we Wrocławiu i tutaj zmieniłam charakter swojej pracy. Ukończyłam prawo państw unijnych i zaangażowałam się w tworzenie rynku nieruchomości w Polsce (wiele funkcji społecznych w organizacjach nadrzędnych branży nieruchomości – do dzisiaj). Od wielu lat -współpracuję z Niezależną Telewizją – jako redaktor programów z cyklu „Oblicza duchowości”. Jestem organizatorem cyklicznych spotkań na Ślęży – „Powitań Wiosny i Jesieni” (do tej pory 14 spotkań). Spotkania te mają na celu poszerzenie świadomości nas wszystkich i ukierunkowanie na działanie na energiach serca. Zaangażowanie w prace społeczne  na rzecz  pomocy innym osobom, to moje wieloletnie powołanie i pasja.


Jacek Nowak,

Dr Jacek J. Nowak,  
emerytowany profesor Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie

I. Specjalizuje się w zakresie:
1) podstaw zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju) i zarządzania ekologicznego, a w tym bezpieczeństwa żywieniowego oraz podstaw zdrowia menedżera i jego współpracowników oraz
2) zastosowań metod nauk ścisłych w ekonomii i zarządzaniu, zwłaszcza w podejmowaniu racjonalnych decyzji, prognozowaniu i symulacyjnych grach decyzyjnych.

II. ? 42 lata oficjalnej pracy jako naukowiec i nauczyciel akademicki kolejno w WSE/AE w Krakowie, Uniwersytecie Warszawskim i Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego,
? przez 10 lat członek Scientific and Medical Network,
? obecnie niezależny naukowiec,
? współpracuje z Międzynarodową Koalicją dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC) oraz Koalicją Polska Wolna od GMO.

III. 9 lat twardej praktyki w zarządzaniu różnymi organizacjami:
? organizator dwóch spółek dużych spółdzielni oraz przez kilka lat prezes zarządu i dyrektor tych spółek,
? współorganizator Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (obecnie Szkoły Wyższej) im. B. Jańskiego i członek pierwszego jej Zarządu (funkcje zastępcy rektora i dziekana studiów),
? członek-założyciel i przewodniczący Stowarzyszenia na rzecz Ekologicznego i Rolniczego Postępu (SERP).

IV. Wicemistrz świata (na lata 2013-2017) w siatkówce plażowej oldboyów powyżej 60 lat (zdobyty podczas World Masters Games w Turynie w 2013 r. w kategorii czwórek).

Aktualny brązowy medalista Mistrzostw Polski Oldboyów w Siatkówce Plażowej 2019 (najstarszy zawodnik i medalista w kategorii 65 lat i więcej).

V. Autor m. in. prac prezentujących zagrożenia ze strony glifosatu, GMO i schemizowanego rolnictwa (dla zmylenia społeczeństwa zwanego ?konwencjonalnym?), jak

a) publikacji naukowych:

 • Zagrożenia ze strony glifosatu i Roundupu, najszerzej używanych w uprawach GMO ? raport, ICPPC, Warszawa 2016 (http://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2017/09/raport-glifosat.pdf)
 • Uwalnianie GMO do środowiska rolniczego i żywności a bezpieczeństwo żywnościowe, w: A. Bobko i K. Cynk, red. nauk., ?Genetycznie modyfikowane organizmy jako przedmiot oceny moralnej?, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014
 • Genetycznie modyfikowane organizmy (GMO) i żywność transgeniczna a konkurencyjność rolnictwa i żywności ekologicznej, w: P.F. Borowski, red. ?Zmiany jakościowe w otoczeniu a konkurencyjność przedsiębiorstw ? ujęcie regionalne i sektorowo-branżowe?. Wyd. Szkoły Wyższej im. B. Jańskiego, Warszawa 2007
 • Zarządzanie ekologiczne w organizacji, w: W. Kowalczewski i W. Matwiejczuk, red. nauk.: ?Aktualne problemy zarządzania organizacjami.? Difin, Warszawa 2008,

b) publikacji popularno-naukowych:

Wstrząsające informacje o degradacji gleb i upadku gospodarstw rolnych a strategiczne bezpieczeństwo żywnościowe Polski, w: ?Konferencja ?Zrównoważona koncepcja rozwoju obszarów wiejskich?, 5 maja 2016 r.?, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2017, s. 170-174. (renesans21.pl/wp-content/uploads/2018/11/degradacja.doc)

O skutkach uwolnienia GMO do środowiska rolniczego z punktu widzenia metodologii podejmowania racjonalnych decyzji, w: Biuletyn Forum Debaty Publ. nr_16, Wyd. Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2012

– Genetycznie modyfikowane organizmy (GMO) i żywność transgeniczna ? korzyści i zagrożenia, w: ?Ogólnopolska konferencja pt. ?Polska wolna od GMO?, Warszawa, Sejm RP, 5 marca 2008 ? Materiały konferencyjne?


Monika Podsiadła,

Z wykształcenia jestem pedagogiem i animatorem kultury, z pasji animatorem permakultury. Od ponad 20 lat mieszkam na wsi w społeczności alternatywnej. Współpracuję od lat z ruchem ekowiosek Europy i także tu na Polskim gruncie działam w tej materii. Permakultura stała się moim życiem, płynie w mojej krwi, jak również holistyczne podejście, poszukiwanie dróg powrotu do źródła, wolności. Jestem współautorką książki pt.: ?Ogrody Permakultury. Dotknąć Ziemi?.
Jak kot często stąpam swoimi drogami, wytaczam nowe. Działam!
www.permakultura.com.pl


Julian Rose,

Sir Julian Rose ? współzałożyciel i prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi-ICPPC www.icppc.pl oraz współzałożyciel Koalicji POLSKA WOLNA OD GMO. Właściciel jednego z pierwszych ekologicznych gospodarstw w Anglii, działacz społeczny. Wieloletni członek zarządu najważniejszego angielskiego stowarzyszenia ?Soil? (Ziemia), zajmującego się promocją i atestacją gospodarstw ekologicznych. Korespondent min. prestiżowego pisma ?Environment Now? (Teraz środowisko), były doradca instytucji rządowych w Anglii, współzałożyciel Stowarzyszenia Konsumentów i Producentów Niepasteryzowanego Mleka (też w Anglii), autor książek: ?Zmieniając kurs na życie. Lokalne rozwiązania globalnych problemów?, ?W obronie życia ? oraz setek artykułów www.renesans21.pl . Od 2002 roku większość czasu spędza w Polsce; mieszka wspólnie z Jadwigą Łopatą w EKOCENTRUM ICPPC gdzie od ponad 15 lat przyjeżdżają goście z Polski i zagranicy w tym następca tronu Wielkiej Brytanii, Książę Karol, laureat Oscara, kompozytor Jan A.P. Kaczmarek, finalistki konkursu Miss Supranational ?

Zna dobrze specyfikę polskiej wsi.
Dobra znajomość tematyki rolnictwa w Anglii i innych krajów Zachodnich, zagrożeń ze strony korporacji, agrobiznesu, GMO, UE i innych ponadnarodowych instytucji. Dobre umiejętności organizacyjne. Konsekwentne, zdeterminowane i twórcze realizowanie zadań. Dużo doświadczeń w organizowaniu szkoleń oraz praktycznych wykładów i warsztatów. Liczne kontakty zagraniczne. Więcej: http://renesans21.pl/o-autorze/


Zbigniew Sadowski

Z wykształcenia i z zawodu jestem rolnikiem. Posiadam małe rodzinne gospodarstwo rolno-orodnicze na którym uprawiamy dużą różnorodność warzyw z ukierunkowaniem ekologicznym. W okresie przemian w Polsce byłem założycielem NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych, a następnie kierowałem i przewodziłem nim.  Funkcjonowałem również w strukturach samorządu lokalnego w różnych funkcjach.


Janusz Zagórski,

Janusz Zagórski polski dziennikarz, badacz zjawisk niewyjaśnionych, założyciel, oraz prezenter telewizji internetowej NTV niezaleznatelewizja.pl. Z wykształcenia magister nauk politycznych.

Wcześniej współpracował z Telewizją Wrocławską, współrealizując cykl programów pt. ?Odpowiedzmy sami?, a także z popularnym dziennikiem dolnośląskim ?Słowo Polskie?, publikując na jego łamach ponad 100 artykułów.

W roku 2008 Janusz Zagórski wyszedł z pomysłem stworzenia telewizji internetowej, w której mógłby emitować materiały, które w żadnej telewizji nie przeszłyby przez redaktorską cenzurę.


ZASADY CZŁONKOSTWA W GRUPIE MY WOLNI LUDZIE

Na spotkaniu w Stryszowie 15.X.2018, jako grupa inicjatywna MY Wolni Ludzie, podjęliśmy wspólnie poniższe postanowienia.

Cytaty dnia:
Trzymaj się z dala od negatywnych ludzi. Oni mają problem na każde rozwiązanie. Albert Einstein
Kto nie dąży do rzeczy niemożli­wych, nig­dy ich nie osiągnie. Heraklit z Efezu, filozof grecki

Na spotkaniu w arce EKOCENTRUM ICPPC www.eko-cel.pl , w dniach 14-15.X.2018 jako ogólnopolska grupa inicjatywna przyjęliśmy, że:

Każdy członek tej grupy:

 1. Dobrowolnie i w wolontariacie poświęci średnio 20% swojego czasu (będzie się starał) na realizacje celów jakie zostaną przyjęte/podjęte przez grupę.
 2. Podejmie stałą wspólną praktykę (każdy wg swoich umiejętności i przekonań) raz w tygodniu dla umocnienia Miłości, Mocy Grupy, wykonywanych działań i innych celów w zależności od potrzeb. W ten sposób będziemy się spotykać na poziomie duchowym/energetycznym. Koncentracja na: ?Jesteśmy Jednością – bądźmy Jednym w Działaniu. We are One – let us be One in Action?
 3. Będzie uczestniczył w spotkaniach, które będą co 3 miesiące.
 4. Będzie obserwował stronę www.renesans21.pl i aktywnie ją współtworzył. Odpowiedzialność za stronę/fb/ itp. ponoszą wszyscy członkowie tej grupy, każdy, kto zechce może dostać dostęp do niej. Wspólnie ponosimy koszty związane z jej funkcjonowaniem.
 5. Będzie aktywnie wspierał działania, które podejmiemy jako grupa.

Dodawanie materiałów na stronę:

 1. O nas ? ustalamy wspólnie
 2. Cele ? ustaliliśmy wspólnie
 3. Artykuły i komentarze – powinny być zgodne ze stanowiskiem grupy w danym temacie?. Oznacza to, że każdy indywidualnie będzie mógł dodawać artykuły i komentarze po wcześniejszym ustaleniu i opublikowaniu przez grupę jej stanowiska w danym temacie.
 4. News bez komentarza – każdy indywidualnie może dodawać bez konsultacji, w razie kontrowersji decyduje grupa większością głosów
 5. Stanowiska/opinie/itp. – ustalamy wspólnie.

Ustalenia wspólne trwają do 7 dni lub wg ustaleń osoby proponującej dane stanowisko /opinie/działanie/itp. Brak odpowiedzi w odpowiednim terminie traktujemy jako wyrażenie zgody.

Narzędziem komunikacyjnym jest e-mail.

W przypadkach nagłych komunikujemy się telefonicznie.

Stanowisko podpisują imiennie osoby, które wyrażą zgodę.

Grupa inicjatywna jest właścicielem domeny www.mywolniludzie.net