Od Fałszu i Faszyzmu do Prawdy i Wolności – Razem!

MIEJSCE: Kraków, hotel Europejski/Ukryty Pałacyk Europejski, ul. Lubicz 5 http://www.ukrytypalacyk.pl/kontakt

TERMIN: 26 luty (niedziela) 2023 r.

ORGANIZATORZY: Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi — ICPPC http://icppc.pl , portal Do Prawdy www.doprawdy.info

PROGRAM:

9:15 – Rejestracja
9:45 – Otwarcie — Jadwiga Łopata, Grażyna Bakunowicz, Julian Rose i Jacek Nowak
10:10 – Nowy paradygmat wiedzy jako podstawa wielkich zmian w Polsce i na świecie – Janusz Zagórski
10:25 – Niszcząc kulturę – niszczymy naród — Garry Robson
11:00 – Wielki Reset – Bitwa o ludzką duszę – Jadwiga Łopata
11:15 – 15-minutowe miasta – nowoczesne getta? Jak się bronić? – Grażyna Bakunowicz
11: 30 – Wyzwania roku 2023. Co MUSIMY wygrać jako Polska Klasa Średnia? – Sławomir Grzyb
11:50 – Od piękna i wolności do fałszu i faszyzmu. Zawłaszczenie ekologii – Julian Rose
12:20 – Bez rolników nie ma żywności, nie ma życia. Współpraca miasto-wieś — Jolanta Dal
12:40 – WOŁANIE O POKÓJ I DOBRO – petycja – Gabriel Janowski

12:50 – Prezentacja portalu Do Prawdy
13:00  -Przerwa
14:00 – Niezależność zaczyna się od własnych nasion – Monika Podsiadła i Sławomir Białoboki
14:20 – Działania WHO w kierunku globalnego zarządzania zdrowiem – dokąd zmierzamy? – Emilia Sykut
14:40 – Postęp, dynamika, determinacja. Pokonać Matrix — Dada Ravi
15:15 – Stop dyskryminacji lekarzy! Działania PSNLiN – Agata Osiniak
15:30 – CBDC – pieniądz cyfrowy za rogiem – koniec wolności. Jak się bronić? – Wojciech Dobrzyński
15:45 – Szkodliwy wpływ sztucznego PEM na zdrowie – jak się bronić? – Ewa Gierula
16:00 – Nowe zagrożenia w obszarze GMO – Jacek Nowak
16:15 – Krótka smycz systemu, czy życie na wolności? Wybór należy do Ciebie – Lena Huppert
16:30 – Pytania i dyskusja panelowa „Co MUSIMY zrobić razem, aby wygrać?” – goście Jadwigi i Juliana
17:45 – Zakończenie

Szczegółowe informacje na stronie www.doprawdy.info