W Obronie Życia. Pragmatyczne propozycje dla cierpiącej planety

wobroniezycia324
W OBRONIE ŻYCIA. Pragmatyczne propozycje dla cierpiącej planety” to nowa książka Juliana Rose, prezesa Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi-ICPPC. W przedmowie do niej prof. Henryk Skolimowski pisze: „…Sir Julian jest fascynującym człowiekiem i zaangażowanym myślicielem. Zaangażowanym w myślenie i działanie jak pomóc poranionej przyrodzie, jak oczyścić zatrute pola i zatrutą żywność, jak pomóc
życiu biologicznemu i życiu człowieka. Jak również jak przezwyciężyć obecne kryzysy ekonomiczne, społeczne, polityczne i duchowe. Bo wszystkie one są częścią obecnego trudnego życia.
Tytuł jego ostatniej książki: W OBRONIE ŻYCIA jest bardzo celny, bo obejmuje wszystkie problemy, które nas gnębią – nie pojedynczo i atomistycznie, ale całościowo i holistycznie. Myśl Rose’a obejmuje
całą gamę problemów i dyscyplin, nie pojedynczo, ale zawsze w powiązaniu z innymi problemami. A wszystko po to, aby uzdrowić Ziemię i Życie, jak również wypaczone struktury społeczno-polityczne…”

Książkę można kupić m.in. w księgarni CUD w Krakowie na Malym Runku lub zamówić księgarni internetowej pod adresem www.genesis.apivision.com lub bezpośrednio pod adresem genesis@oknet.com.pl