Sprzedaż żywności przez rolników.

      Brak komentarzy do Sprzedaż żywności przez rolników.

Domagamy się łatwego dostępu na co dzień do dobrej dla zdrowia jakości żywności, a w szczególności domagamy się:

1. Pilnego wprowadzenia w życie:

a) przepisów przywracających odwieczne prawo rolników do sprzedaży we wszystkich miejscach wytworzonej przez siebie żywności, a zwłaszcza przetwarzania żywności z surowców własnych przy zastosowaniu uproszczonych warunków higienicznych określonych w Załączniku II Rozdział III Rozporządzenia nr 852/2004,
b) jednoznacznych przepisów wykonawczych do ustaw regulujących sprzedaż w ramach RHD, bowiem proponowane rządowe poprawki dotyczące rolniczego handlu detalicznego nie rozwiązują fundamentalnego problemu, nie biorą pod uwagę sedna sprawy. Przepisy wykonawcze do tej ustawy, rozporządzenia, są dwuznaczne i niedookreślone do tego stopnia, że służby weterynaryjne i urzędnicy Sanepidu z dużą dozą swobody je interpretują. Skutkuje to w praktyce już teraz wycofywaniem się rolników z RHD. A samą ustawę czyni kolejnym bublem prawnym. Pytanie, czy Rządowi o to właśnie chodzi?
Przepisy wykonawcze winny zobowiązać organy kontroli do uwzględniania, przy kontroli warunków przetwarzania w kuchniach domowych/w gospodarstwie rolnika, jedynie tych określonych w Załączniku II rozdział III unijnego Rozporządzenia nr 852/2004 ? czyli tych uproszczonych (i żadnych innych…),
c) wprowadzenia obowiązku podawania w szkołach, przedszkolach, szpitalach i sanatoriach tylko lokalnej żywności ekologicznej lub z tradycyjnych gospodarstw.