Polska wolna od glifosatu i innych szkodliwych środków chemii rolnej!

1. Żądamy zakazu stosowania herbicydów na bazie glifosatu (zwłaszcza Roundupu), stopniowo w okresie 3 lat ? tj., w pierwszym roku dopuszczenie do sprzedaży 50% ilości sprzedanych w 2017 r. , w drugim 25%, w trzecim zakaz sprzedaży i stosowania tych herbicydów.
2. Domagamy się docelowo upowszechnienia – w miejsce szkodliwych środków chemii rolnej, szkodliwych dla zdrowia ludzi lub zwierząt, lub degradujących glebę, wodę lub bioróżnorodność – nawozów i środków ochrony roślin nieszkodliwych pod wspomnianym względami