W sprawie bezpieczeństwa żywnościowego kraju

Domagamy się pilnego wprowadzenia w życie:
1. Programu rewitalizacji gleb polskich, a w szczególności odchodzenia od promowania rolnictwa przemysłowego, a w tym od syntetycznych nawozów i środków ochrony roślin na rzecz nawozów i środków przyjaznych środowisku.
2. Programu wspierania, utrzymania i rozwoju najważniejszej dla przetrwania narodu warstwy społeczno-zawodowej, jaką stanowią rolnicy potrafiący wytwarzać żywność dobrą dla zdrowia metodami niedegradującymi gleby i bioróżnorodności.
3. Reorganizacji systemu kształcenia i doradztwa rolniczego w kierunku stosowania agrotechnik niedegradujących gleby, bioróżnorodności i zasobów wody, a w szczególności w kierunku/w obszarze rolnictwa ekologicznego jako głównego, a docelowo jedynego rodzaju rolnictwa.