Serial

      Brak komentarzy do Serial

Serial Pt. Kłamstwa Ministerstwa Rolnictwa

Na stronie Ministerstwa Rolnictwa https://www.gov.pl/web/rolnictwo/plan-dla-wsi-ochrona-wsparcie-i-rozwoj-polskiego-rolnictwa jest dużo kłamstw i dużo obietnic…niestety w realu wszystko wygląda inaczej.

KŁAMSTWA MINISTERSTWA ROLNICTWA.

Odcinek nr 2

Rolniczy Handel Detaliczny (RHD) ? cd.

Na stronie ministerstwa napisano: ??WIĘCEJ SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ ROLNICZEGO HANDLU DETALICZNEGO. Rozszerzamy możliwość legalnej sprzedaży nieprzetworzonej i przetworzonej w gospodarstwach żywności do takich podmiotów jak restauracje, stołówki, gospodarstwa agroturystyczne, lokalne sklepy itp??
UWAGA, przypominam! Ustawa, która miała to umożliwić, jest MARTWA!

Obecnie do Rolniczego Handlu Detalicznego, który prowadzi się przy wykorzystaniu pomieszczeń mieszkalnych, obowiązują wymogi określone w załączniku II w rozdziale III rozporządzenia 852/2004 (czyli uproszczone wymagania higieniczne).
Ale ponieważ przepisy rozporządzenia 852/2004 obowiązują wprost i nie wymagają wdrożenia do polskiego porządku prawnego, Ministerstwo Rolnictwa nie stworzyło przepisów wykonawczych. Powoduje to dowolną interpretację weterynarzy podczas kontroli (o czym alarmują zawiedzeni rolnicy i konsumenci),  bowiem zawsze spotkamy się z asekuracyjną postawą urzędników, którzy będą wymagać więcej, niż wystarczy…, jeżeli tylko istnieją równolegle inne przepisy (jak całe rozporządzenie 852 i 853), na które można się powołać.

Wystarczy poczytać o tym na stronie GIW (Główny Inspektorat Weterynarii)*, aby wiedzieć, że Ministerstwo Rolnictwa kłamie, bowiem to, co przekazuje na swojej stronie, ma się nijak do realiów życia, czyli indywidualnej interpretacji przepisów przez danego weterynarza czy inspektora sanitarnego!
Np. – cytuję z powyższego dokumentu GIW:
1. „…Produkcja i zbywanie żywności nie może stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności i wpływać niekorzystnie na zdrowie publiczne…?– to można interpretować ZUPEŁNIE DOWOLNIE I ZAWSZE SIĘ DO CZEGOŚ PRZYCZEPIĆ.
2. „…Należy przestrzegać wymagań określonych w:
– rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności;
– rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz w przepisach wydanych w trybie tego rozporządzenia;
ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego…?

Czyżby Pan Minister i jego urzędnicy nie wiedzieli o tym, że stworzyli wiele innych przepisów? Czy jest to celowe działanie, bowiem jeśli nie ma przepisu w polskim prawodawstwie wymuszającego na organach kontroli, by kierowały się przy kontroli kuchni domowych tylko wymogami z zał. II rozdz. III, to poprawki wprowadzające tę zasadę należy NATYCHMIAST ZROBIĆ…zamiast obiecywać gruszki na wierzbie?!
A więc rolnicy nie korzystają z ?dobrodziejstw? martwej ustawy o RHD, …tym samym konsumenci mogą dalej tylko marzyć o łatwym dostępie do dobrej jakości żywności od polskich rolników.
Czyj interes wspiera Ministerstwo Rolnictwa?

Jadwiga Łopata,  gospodarstwo edukacyjne EKOCENTRUM ICPPC www.eko-cel.pl , laureatka nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel)

(*) https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/rolniczy-handel-detaliczny

KŁAMSTWA MINISTERSTWA ROLNICTWA. Odcinek nr 1

Rolniczy Handel Detaliczny
Na stronie ministerstwa pisze: ?…WIĘCEJ SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ ROLNICZEGO HANDLU DETALICZNEGO. Rozszerzamy możliwość legalnej sprzedaży nieprzetworzonej i przetworzonej w gospodarstwach żywności do takich podmiotów jak restauracje, stołówki, gospodarstwa agroturystyczne, lokalne sklepy itp…?

UWAGA! Ustawa, która miała to umożliwić jest MARTWA!
Rolnicy piszą/mówią jak działa ta ustawa na samym dole:
?…Rząd wprowadził poprawki w ustawie o RHD (Rolniczy Handel Detaliczny), poprawki w których tak naprawdę nie bierze pod uwagę sedna sprawy. SEDNO W TEJ USTAWIE DOTYCZY PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH DO TEJ USTAWY, CZYLI TEGO CZYM PODPIERAJĄ SIĘ TU NA DOLE W TRAKCIE KONTROLI POWIATOWI LEKARZE WETERYNARII…? i sanepid.
„… Po kontroli weterynarii, którą miałam w środę (31 październik 2018),mam takie samo zdanie jak inni rolnicy. Wymagania są takie jak przy produkcji w zakładzie spożywczym. NIE MA ODRĘBNYCH PRZEPISÓW dla małej skali produkcji. Częstotliwość badań mleka może być dowolnie ustalana przez powiatowego lekarza w zależności od jego uznania. Atesty trzeba mieć na wszystko, olbrzymia biurokracja dotycząca każdego rodzaju produktu wytwarzanego w gospodarstwie. We własnej kuchni potrzebne osobne szafki i osobna lodówka. Śledzenie drogi każdego surowca, opisy wszystkich działań, etykiety zgodne z normami, terminy przydatności do spożycia na podstawie badań, dowody zakupu wszystkich dodatków, receptury i opisy działań przy każdym produkcie, badania gotowych produktów (chyba 500 zł za jeden produkt) Na przykład chcąc robić pierogi, naleśniki i zupy- każda próba 500 zł…Podjęłam decyzję o wyrejestrowaniu RHD…”
NIKT PRZY ZDROWYCH ZMYSŁACH ZNAJĄCY WYMOGI DO SPEŁNIENIA NIE ZGŁOSI SIĘ I NIE ZAREJESTRUJE W RHD.
CDN…

Pozdrawiamy serdecznie,
MY WOLNI LUDZIE www.mywolniludzie.net