Rolnictwo ekologiczne

      Brak komentarzy do Rolnictwo ekologiczne

Rolnictwo ekologiczne stanowi system gospodarowania o możliwie zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej w obrębie gospodarstwa, bazujący na środkach naturalnych, zapewniający trwałą żyzność gleby i zdrowotność zwierząt oraz wysoką jakość produktów rolniczych. Opiera się ono na niskich nakładach oraz nie stosowaniu nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin.

W rolnictwie ekologicznym nie akceptuje się organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) ani ich produktów. Rolnicy produkujący metodami ekologicznymi podają na swoich produktach swój adres i nr atestu. Rolnictwo ekologiczne polega między innymi na stosowaniu:

1. płodozmianu i innych naturalnych metod utrzymania lub podwyższania biologicznej żyzności gleby,
2. nawozów organicznych, środków ochrony roślin i środków żywienia zwierząt uzyskiwanych inaczej niż w drodze przemysłowej syntezy chemicznej,

W produkcji metodami ekologicznymi zabrania się:

1. stosowania hormonów i dodatków syntetycznych,
2. prowadzenia rafinacji metodami chemicznymi,
3. konserwowania surowców i ich przetworów przy użyciu napromieniowania i fal elektromagnetycznych,
4. wykorzystywania roślin, zwierząt i mikroorganizmów oraz ich części i produktów je zawierających uzyskiwanych w wyniku zastosowania inżynierii genetycznej.

Wszystkich chętnych, zainteresowanych produkcją metodami ekologicznymi, uzyskaniem atestu oraz produktami ekologicznymi zachęcamy do kontaktowania się z jedną z poniższych instytucji atestujących:
EKOGWARANCJA PTRE Sp. z o.o.
02-679 Warszawa
ul. Jacka Kaczmarskiego 27
www.ekogwarancja.pl
e-mail: biuro@ekogwarancja.pl
tel: +48 81 501 68 30
+48 81 501 68 31
+48 81 501 68 32
tel. kom.: 695 510 001
fax: +48 81 501 68 49

PNG Sp. z o.o.
26-021 Daleszyce
Cisów 77A
www.certyfikacja.co
e-mail: biuro@certyfikacja.co
tel.: +48 41 306 40 00
tel. kom.: 665 046 943
609 725 652

COBICO Sp. z o.o.
32-020 Wieliczka
Przebieczany 529
www.cobico.pl
e-mail: cobico@cobico.pl
tel.: +48 12 632 35 71
+48 12 630 90 90
fax: + 48 12 416 36 46

BIOEKSPERT Sp. z o.o.
02-564 Warszawa
ul. Narbutta 3 A lok. 1
www.bioekspert.waw.pl
e-mail: biuro@bioekspert.pl
tel.: 22 825 10 78;
22 825 18 12
tel. kom: +48 509 535 583
tel. kom: +48 509 217 354

BIOCERT MAŁOPOLSKA
Sp. z o.o.
31-503 Kraków
ul. Lubicz 25A
www.biocert.pl
e-mail: sekretariat@biocert.pl
tel./fax: +48 12 430 36 06
tel. kom.: 509 668 424

Polskie Centrum Badań
i Certyfikacji S.A.
02-699 Warszawa
ul. Kłobucka 23A
tel. +48 (22) 46 45 200
fax +48 (22) 46 45 251
Oddział Badań i Certyfikacji w Pile
ul. Śniadeckich 11 64-920 Piła
www.pcbc.gov.pl
e-mail: pila@pcbc.gov.pl
tel.+48 (67) 213 87 00
fax +48 (67) 213 83 84

AGRO BIO TEST Sp. z o.o.
02-786 Warszawa
ul. A. Romockiego „Morro” 22
www.agrobiotest.pl
e-mail: agro.bio.test@agrobiotest.pl
tel: 22 847 87 39, 22 258 57 68
kom: 695 478 739
fax: 22 254 57 85

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
02-146 Warszawa
ul. Komitetu Obrony Robotników 56
www.tuv.pl
e-mail: post@pl.tuv.com
tel.: +48 22 846 79 99
+48 22 846 51 63
fax: +48 22 868 37 42

Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o.
03-216 Warszawa
ul. Modlińska 6 lok. 207
www.agroeko.com.pl
e-mail: sekretariat@agroeko.com.pl
tel.: +48 22 884 00 20
tel. kom.: +48 666 338 204
fax: +48 22 884 00 21

SGS Polska Sp. z o.o.
01-248 Warszawa
ul. Jana Kazimierza 3
www.pl.sgs.com
e-mail: sgs.poland@sgs.com
eko@sgs.com
tel.:+48 22 329 22 22
+48 22 329 22 03
fax: +48 22 329 22 20

DQS Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 45
02-672 Warszawa
Tel. +48 22 395 88 10
Adres do korespondencji:
DQS Polska sp. z o. o.
biuro w Pile
64 ? 920 Piła
ul. Okrzei 18 p. 108

Strona główna


e-mail: ekologia@dqs.pl
tel. +48 882 469 313

Bureau Veritas Polska Sp. z o. o.
ul. Migdałowa 4
02-796 Warszawa
http://www.bureauveritas.pl
e-mail:
agrocert@pl.bureauveritas.com
tel./fax: +48 22 549 04 00
tel.: +48 606 593 598

GOSPODARSTWA Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJE ICPPC SĄ M.INN. TUTAJ:
www.bezposrednioodrolnika.pl/category/kampanie/lato-2016/