Poprzyj nas 10 grudnia 2018! Rząd PiS złamał swój kontrakt z wyborcami!

Dostaliśmy odmowną odpowiedź od Ministra Ardanowskiego w sprawie spotkania 10 grudnia 2018. Ministerstwo proponuje nam spotkanie przed samymi Świętami Bożego Narodzenia, kiedy już będzie po ostatnich posiedzeniach Sejmu RP. Wysłaliśmy zatem kolejny list w sprawie wcześniejszego spotkania z Ministrem. Zachęcamy do zapoznania się z listem i ponownego wysyłania do Ministra Rolnictwa listów w sprawie spotkania z nami [list do Ministra]

Warszawa, Stryszów, Kraków, Rzeszów, Osławica, Kluczkowo, Jeleśnia, Lubnów, Wrocław, Gliwice, ... cała Polska!

1 grudnia 2018

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Jan Krzysztof Ardanowski
Warszawa, ul. Wspólna 30
e-mail: kancelaria@minrol.gov.pl, sekretariat.bm@minrol.gov.pl

DO RĄK WŁASNYCH
PILNE
Dotyczy: bezpieczeństwa żywnościowego Polski, zdrowia i wolności Rodaków

Szanowny Panie Ministrze!

Z przykrością przyjmujemy informację, że nie może Pan spotkać się z nami w dniu 10 grudnia 2018 roku. Nie zgadzamy się na zaproponowany termin spotkania (jeszcze niepewny) w dniu 19.XII, bowiem chcemy REALNIE POMÓC Panu w podjęciu decyzji, także podczas kolejnych posiedzeń komisji i Sejmu jeszcze w tym (!) roku.
NIE CHODZI NAM O SPOTKANIE I POGAWĘDKĘ, lecz poważne potraktowanie nas jako przedstawicieli NAJWIĘKSZEJ GRUPY SPOŁECZNEJ, jaką stanowią rolnicy i konsumenci, którzy przychodzą z poważnymi problemami i rozwiązaniami.
JESTEŚMY JEDNOCZEŚNIE WYBORCAMI I TO NAM WŁAŚNIE OBIECAŁ PAN ZMIANĘ PRZEPISÓW NA KORZYSTNE, JAK ZAJMIE PAN OBECNE STANOWISKO....Tymczasem wszystko zmienia się dramatycznie na gorsze. Cierpliwość społeczeństwa wyczerpała się. Obywatele domyślają się, iż rząd stoi po stronie interesów korporacji, a nie zdrowia i wolności Rodaków. Jesteśmy zmęczeni zwodzeniem i obietnicami Premiera i Ministrów.

SYTUACJA JEST WYJĄTKOWA I WYMAGA SZYBKIEGO SPOTKANIA I DZIAŁANIA. Być może ograniczy to liczbę uczestników z naszej strony, ale jesteśmy gotowi na każdy dogodny dla Pana termin rozmowy w dniach od 7 do 11 grudnia. JESZCZE RAZ PODKREŚLAMY: CHODZI NAM O OSOBISTE SPOTKANIE Z PANEM.
PiS okazał się niezdolny skutecznie zmienić przepisy przez całe lata, pomimo samodzielnych rządów i składanych oficjalnie obietnic. Rząd PiS złamał tym samym swój kontrakt z wyborcami.
Idziemy do Pana z gotowymi, sprawdzonymi przez lata, rozwiązaniami, których wprowadzenie natychmiast poprawi sytuację rolników i konsumentów. Wystarczy je powielić na terenie całej Polski i wprowadzić DOBRE przepisy.
Oczekujemy pozytywnej odpowiedzi.
Informujemy Pana, że podajemy ten list do wiadomości publicznej.

Z poważaniem,
w imieniu sygnatariuszy pisma z dnia 8 listopada 2018 r. do Ministra Rolnictwa, Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego, dotyczącego bezpieczeństwa żywnościowego Polski, zdrowia i wolności Rodaków:

Dr Jacek J. Nowak, em. prof. SW, niezależny ekspert, doradca ICPPC
Prof. zw. dr hab. inż. Leszek Woźniak, podkarpackie

Mgr inż. Anna Bednarek, rolniczka, Best Proeko-CIS, śląskie

Mgr Jadwiga Łopata, gospodarstwo edukacyjne EKOCENTRUM ICPPC, laureatka nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel), odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Sir Julian Rose, rolnik, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi - ICPPC

Krystyna Maciąg, redaktor NTV, grupa inicjatywna MY WOLNI LUDZIE
Dorota Staszewska, lekarz, Koalicja Polska Wolna od GMO

Beata Boczkowska, rolnik, mgr zdrowia publicznego

Robert Wagner, współwłaściciel demonstracyjnego gospodarstwa ekologicznego na Dolnym Śląsku ?WAGNERÓWKA?, które uzyskało I miejsce w Polsce w kategorii ?Środowisko i Bioróżnorodność?, dolnośląskie

Janusz Zagórski, polski dziennikarz, założyciel oraz prezenter telewizji internetowej NTV

OSOBA KONTAKTOWA:
Dr Jacek J. Nowak, em. prof. SW
tel. 887 027 862, e-mail: Jacek.Nowak3@wp.pl i biuro@icppc.pl

Odpowiedź odmowna z Ministerstwa

10 grudnia, jako grupa inicjatywna MY WOLNI LUDZIE, zamierzamy podjąć próbę zmuszenia Premiera RP i Ministra Rolnictwa do dotrzymania danych wcześniej obietnic.

Cierpliwość społeczeństwa wyczerpała się. Obywatele wiedzą, iż rząd stoi po stronie interesów korporacji, a nie zdrowia i wolności obywateli. Jesteśmy zmęczeni kłamstwami, zwodzeniem i obietnicami Premiera i Ministrów.

10 grudnia 2018 roku, przestawimy Premierowi a także Ministrowi Rolnictwa listy otwarte (link poniżej). Domagamy się natychmiastowego zakazu stosowania rakotwórczego glifosatu, ustawy która CAŁKOWICIE zakaże stosowania GMO oraz EFEKTYWNEGO prawa, które umożliwi rolnikom sprzedaż swoich produktów w sklepach, szkołach, restauracjach, w szpitalach (obecna ustawa jest martwa).

PiS okazał się niezdolny zmienić przepisy przez cale lata, pomimo samodzielnych rządów i składanych oficjalnie obietnic. Rząd PiS złamał tym samym swój kontrakt z wyborcami.

Idziemy do Premiera i Ministra Rolnictwa z gotowymi, sprawdzonymi przez lata, rozwiązaniami, których wprowadzenie natychmiast poprawi sytuację rolników i konsumentów. Wystarczy je powielić na terenie całej Polski i wprowadzić DOBRE przepisy.

UWAGA! By odnieść sukces jednakże, potrzebne jest Wasze wsparcie i aktywny udział w tym przedsięwzięciu. Bezzwłocznie napisz do Premiera i Ministra Rolnictwa. Żądaj:

  • osobistego przyjęcia delegacji 10 grudnia, która reprezentuje też twoje poglądy zawarte w tym liście.
  • zakazu stosowania glifosatu i bezwarunkowego, ustawowego zakazu GMO
  • efektywnej ustawy o sprzedaży żywności przez rolników.

LISTY DO PREMIERA I MINISTRA tutaj:
http://renesans21.pl/wydarzenia/dobra-zywnosc-dla-nas-i-naszych-dzieci-wizyta-u-premiera-i-ministra-rolnictwa-warszawa-grudzien-2018/

Z pozdrowieniami,

Janusz Zagórski, Jacek Nowak, Irena Brambor, Dorota Staszewska, Krystyna Maciąg, Julian Rose, Jadwiga Łopata