Petycja w sprawie procedowania rozporządzenia podwyższającego normy promieniowania elektromagnetycznego

Petycja wnosi o zaniechanie procedowania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku MZ872 ze względu na przewidywane na podstawie badań naukowych tragiczne konsekwencje jego wprowadzenia.
Petycja domagająca się zaniechania procedowania rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia podwyższającego stukrotnie normy promieniowania elektromagnetycznego (doc)

CAŁOŚĆ:
http://www.torsionfield.eu/?page_id=242