Opinia nt. projektu rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych

Zachęcamy do zapoznania się z opinią dr Jacka J. Nowaka, emerytowanego profesora Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie – czytaj cały tekst