List dr Jacka Nowaka do Parlamentarnego Zespołu ds. Cyberbezpieczeństwa Dzieci

 dnia 2.12.2019

Dr Jacek J. Nowak, Warszawa,
emerytowany profesor Szkoły Wyższej im. B. Jańskiego,
e-mail: Jacek.Nowak3@wp.pl

Parlamentarny Zespół ds. Cyberbezpieczeństwa Dzieci

Jako obywatel i naukowiec, który od pół wieku ?trenuje?, jak docierać do wiarygodnych informacji, na co dzień zajmujący się podstawami zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zagrożeniami dla zdrowia człowieka i środowiska ze strony upowszechnianych technologii, na podstawie znanych mi wyników badań naukowych, apeluję o podjęcie efektywnych działań, aby skutecznie chronić zdrowie publiczne, a zwłaszcza dzieci, młodzieży i kobiet w ciąży poprzez

1) nie dopuszczenie do podwyższenia aktualnie obowiązujących dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku,

2) odpowiednie obniżenie aktualnie obowiązujących dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku,

3) w szczególności wprowadzenie moratorium na nieprzebadaną i o nieudowodnionym bezpieczeństwie (nie tylko dla zdrowia i środowiska) sieć 5G.

Tutaj link do całego listu w formacie *.doc