Justyna Socha

      Brak komentarzy do Justyna Socha

Justyna Socha – matka czwórki dzieci, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP, dziennikarka Warszawskiej Gazety i Zdrowia bez leków, asystent społeczny posła Pawła Skuteckiego.
Jako pełnomocnik Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej STOP NOP, który uzyskał poparcie 120 tysięcy obywateli, przedstawiła w 2018 r. w Sejmie RP projekt, który w pierwszym czytaniu uzyskał poparcie większości posłów.
Uczestniczyła w pracach, zapraszała lekarzy i naukowców z Polski oraz innych państw oraz miała wpływ na kierunek działań Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Programu Szczepień Ochronnych Dzieci i Dorosłych.
Czynnie angażowała się w skuteczną obronę rodzin przed ingerencją państwa i urzędników medycznych we władze rodzicielską, również w sądach. Organizowała liczne zgromadzenia publiczne, również w obronie lekarzy respektujących prawo do świadomej zgody na zabiegi medyczne. Od 2017 roku wraz ze społecznością STOP NOP organizuje co roku w czerwcu Międzynarodowy Protest Przeciw Przymusowi Szczepień, który w Warszawie gromadzi do 20 tysięcy osób. Powołała międzynarodową koalicję organizacji zabiegających o dobrowolność w kwesti szczepień – International Revolution for Choice.