KONIECZNOŚĆ WSPÓŁPRACY. Lokalny plan działania w zakresie żywności i rolnictwa

…Plan działania w zakresie żywności i rolnictwa ma szansę powieść się jedynie wówczas, gdy bierze pod uwagę zarówno konsumentów jak i rolników. Musi być realizowany fizycznie w konkretnym miejscu i musi wykazać, że działa. ?DZIAŁA? oznacza tu, że rolnik otrzymuje godziwy zwrot poniesionych nakładów i dostarcza konsumentom świeżej, dobrej jakościowo żywności, zgodnej z ich oczekiwaniami.

Niszczenie polskiego rolnictwa to plan realizowany przez światowe organizacje rękami kolejnych rządów RP. Te świadome(!) działania zaplanowane już dawno.
Aby z nimi wygrać należy zjednoczyć siły WSZYSTKICH dobrych rolników i konsumentów.
Stare struktury/układy zarówno polityczne jak i związkowe muszą odejść. Trzeba mądrych, moralnych, zdeterminowanych ludzi, którzy podejmą się trudu zjednoczenia Polaków. Polska jest bogatym krajem w zasoby naturalne i kulturowe. Mamy jeszcze ponad milion rodzinnych gospodarstw rolnych i miliony konsumentów, którzy chcą kupować dobrej jakości żywność.
Nie wystarczy czasowa wygrana jednej czy drugiej branży, musimy wygrać wszyscy. To oczywiście oznacza wytwarzanie żywności dobrej jakości abyśmy byli zdrowym Narodem… a ze strony konsumenta oznacza kupowanie żywności od polskiego rolnika. Pieniądze zostaną w kieszeni Polaków, będziemy zdrowi i wolni. W przeciwnym razie WSZYSCY (rolnicy i konsumenci) zostaniemy niewolnikami korporacji a na naszych talerzach będzie plastikowa żywność, pełna chemii i GMO, która powoli zabija.

Weź swoje życie we własne ręce i nie daj sobą kierować przez skorumpowanych urzędników i polityków. Bądź gotów do obywatelskiego nieposłuszeństwa, zamiast stosowania się do narzuconych praw wymyślonych przez korporacyjne giganty.

Wszystko zależy od nas samych; od tego jakie decyzje będziemy podejmować na co dzień; czy żywność będziemy kupować w supermarketach wspierając wielkie korporacji i istniejący niszczący nas system czy u dobrych rolników i lokalnych przetwórni produkujących dobrej jakości żywność.

Autorzy: Jadwiga Łopata i Julian Rose,
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi ? ICPPC, 34-146 Stryszów 156, tel./fax 33 8797114 biuro@icppc.pl www.icppc.pl www.gmo.icppc.pl www.eko-cel.pl www.bezposrednioodrolnika.pl