Współczesne spojrzenie na mechanizmy powstawania nowotworów ze szczególnym uwzględnieniem substancji aromatycznych aktywujących receptor AhR oraz wpływu zakłócającego urządzeń elektrycznych.

W pracy przedstawiono współczesne koncepcje mechanizmów powstawania nowotworów,
skupiające się na zaburzeniu najwyższego piętra regulacyjnego poprzez receptory białkowe.
Obecnie kiedy już wiadomo, że mutacje genowe pełnią w nowotworach rolę drugorzędną i że
zmiany metaboliczne we wszystkich nowotworach są bardzo podobne, głównym punktem
uwagi staje się system regulacji losów komórki i oddziaływania na tkankę sąsiednią i układ
immunoogiczny. Jednym z kluczowych jest przypomniany po wielu latach efekt Warburga,
polegający na przestawieniu metabolizmu w mitochondriach na fermentację i wymuszający
dalsze efekty w sąsiednich komórkach

 

Artykuł w formacie *.pdf