Fantom atomowy

      Brak komentarzy do Fantom atomowy

W artykule opisaliśmy wyniki badań fantomów pola torsyjnego powstałych na skutek
aktywności współczesnych elektrowni atomowych i starożytnych wybuchów jądrowych. Z
uzyskanych badań wynika ogromna trwałość tych fantomów, które jak się spodziewamy mają
znaczny wpływ na zdrowotność osób zamieszkujących obszary wokół wymienionych źródeł,
liczone w kilometrach. Pierwotnym założeniem niniejszych badań było pokazanie trwałości
fantomów wytwarzanych przez stacje nadawcze telefonii komórkowej, które pozostaną po ich
wyłączeniu i będą odpowiadać szczytowej mocy jaka przez pewien czas funkcjonowała. Jako
że nie ma przesłanek aby właściwości fantomów cząstek pól torsyjnych od źródeł
radioaktywnych różniły się od tych pochodzących od nadajników mikrofalowych, poznanie
fantomów atomowych przenosi się bezpośrednio na fantomy spowodowane
promieniowaniem mikrofalowym, w szczególności będzie to dotyczyć ich trwałości liczonej
w tysiącach lat. Z punktu widzenia archeologicznego artykuł niniejszy pokazuje po raz
pierwszy, że na terenie Województwa Pomorskiego w Polsce odbyła się około 3000 lat temu
intensywna starożytna wojna atomowa z wykorzystaniem bomb opartych na plutonie.

Artykuł w formacie *.pdf do pobrania