Uznano związek między korzystaniem z komórki a nowotworem głowy

Sąd Apelacyjny w Turynie potwierdził 13 stycznia br. wyrok sądu w Ivrei z 2017r., że nerwiak nerwu słuchowego u mężczyzny, który intensywnie używał telefonu komórkowego w pracy, spowodowany został właśnie przez promieniowanie z tego urządzenia.
To już drugi taki wyrok we Włoszech. Pierwszy zakończył się wyrokiem Sądu Najwyższego w 2012r., w którym uznano związek między korzystaniem z komórki a nowotworem głowy u pracownika, który również używał tego urządzenia przez wiele godzin w pracy.
Wyrok turyńskiego sądu jest ważny m.in. dlatego, że sędzia uznał badania i opinie naukowców finansowanych przez przemysł (w tym członków ICNIRP i unijnego SCENIHR) za mniej wiarygodne niż opinie naukowców niezależnych.
Adwokat reprezentujący powoda rok temu wygrał również sprawę założoną przez włoskie stowarzyszenie APPEL, w której organizacja ta domagla się od rządu Włoch przeprowadzenia ogólnokrajowej kampanii informującej o zagrożeniach zdrowotnych związanych z używaniem telefonów bezprzewodowych.
https://mailchi.mp/06eb425b74a6/les-pouvoirs-publics-franais-reconnaissent-lurgence-mieux-protger-la-sant-des-utilisateurs-de-tlphone-portable-1708313?fbclid=IwAR2cQYS5Ctlf-6cTW4-2v7Aq1rIIIjJZJQFSDkPU8pHjF43Tbpjo4A_UfKQ