‘Artykuły’

GMO – Cicha broń masowego rażenia

Julian Rose, luty 2018

W czasie gdy z góry spada na nas toksyczny koktajl chemtrails, GMO pełni tę samą funkcję z dołu. Oba zjawiska powodują straszne zniekształcenia natury. Chemtrails blokują przepływ energii świetlnej na ziemię i niszczą życie poprzez rozpylane w atmosferze i na ziemi nanocząsteczki. GMO zmienia DNA w królestwie roślin i zwierząt poprzez celowe zniekształcanie puli genów, forsując niepasujące genotypy w sposób, jaki odrzuca natura.

Obserwujemy w tych dwóch rodzajach działań wojennych podwójny proces masowego ludobójstwa: geoinżynierię atmosfery i inżynierię genetyczną żywych organizmów. Oba są zaplanowanymi aktami zniszczenia naturalnej ewolucji naszej planety, ludzi, roślin, zwierząt i owadów.

Za tymi dwoma rodzajami broni masowego rażenia stoją korporacje kontrolowane przez w dużej mierze niewidoczną, tajną klikę, której celem jest sprawowanie całkowitej kontroli nad każdym aspektem życia na naszej planecie. Co więcej, klika ta chce również zmienić budowę ludzkiego DNA, aby usunąć to, co boskie: wszystkie emocje związane z miłością, pięknem, kreatywnością, współczuciem, mądrością i radością.

Nie zaciągajcie mentalnej zasłony, kiedy słyszycie te informacje, ponieważ to tylko sprawia, że jesteście nieświadomi prawdy. A jeśli jesteście nieświadomi prawdy, oznacza to, że otwieracie się na manipulację, jaką stosują te same siły. (więcej…)

Bitwa o Brexit

Co się naprawdę dzieje?

W 2016 roku, kiedy premierem Wielkiej Brytanii był David Cameron, obywatele tego kraju wzięli udział w referendum, w którym mieli wypowiedzieć się na temat tego, czy Wielka Brytania powinna pozostać w Unii Europejskiej tak, by większość decyzji było nadal podejmowanych w Brukseli.

Jak powszechnie wiadomo, większość opowiedziała się za opuszczeniem UE. 17,3 miliona obywateli głosowało w ten sposób.

Zezwalając na to referendum, Cameron popełnił nieumyślnie polityczne samobójstwo. On i jego doradcy byli przekonani, że większość zagłosuje za pozostaniem w UE. Tak rozpoczęła się saga zwana „Brexitem”.

Wybrano nowego premiera. Została nim Theresa May z Partii Konserwatywnej, która wcześniej stała na czele ministerstwa spraw wewnętrznych. May postrzegana jest przez członków swojego rządu jako ta, która najlepiej będzie w stanie wynegocjować warunki związane z opuszczaniem UE. Tyle że żaden kraj nie opuszczał jeszcze nigdy Unii, nie ma więc precedensu i nie wiadomo, jakie dokładnie powinny być procedury. (więcej…)

Totalitarna Europa u bram.

Po cichu, bez wiedzy obywateli Komisja Europejska realizuje strategię, która pozwoli przekształcić Unię Europejską w pierwsze scentralizowane i ponadnarodowe państwo. Tym sposobem przyczyni się do realizacji długofalowej strategii i ambicji neokonserwatystów, strategii mającej na celu geopolityczną hegemonię USA i zaprowadzenie Nowego Porządku Światowego.

Kluczowym elementem tej strategii jest ustanowienie europejskiego ministerstwa finansów, które według, Przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska nastąpi w czerwcu 2018r. pod nazwą Europejskiego Funduszu Walutowego (EFW). Będzie to oznaczać, że powstanie jedna instytucja kontrolująca finanse szystkich krajów członkowskich.

Taki plan zawiera w sobie dalsze zwiększenie władzy wielkich banków, które doprowadzi do konsolidacji ich pakietu kontrolnego w polityce Unii Europejskiej. Połączenie tych dwóch czynników jakimi są utworzenie EFW oraz wzrost roli banków będzie oznaczać krok milowy na drodze do dominacji sił mogących rabować już dosłownie wszystko pod jednym ochronnym parasolem Totalitarnego Super Państwa. Mam tu na myśli politykę monetarną poszczególnych państw, wojsko, policję i służby specjalne – wszystko zarządzane przez jeden centralny ośrodek w Brukseli. Prostą konsekwencją takiego rozwiązania będzie objęcie administracyjną kontrolą niemal wszystkich dziedzin życia, które przedtem były domeną poszczególnych państw. (więcej…)

Jak pozostać przy zdrowych zmysłach w czasach coraz większego szaleństwa

Siedzę właśnie w małej kawiarence na dworcu głównym w Wiedniu. Mam przesiadkę w drodze z Krakowa do Brukseli. Czekając na kolejny pociąg, obserwuję otaczającą mnie rzeczywistość. Naokoło mnie, jak okiem sięgnąć, wyrasta beton i szkło. Całkowity konformizm. Novotel próbuje wyróżniać się z otoczenia innych wysokich budynków, ale bez powodzenia. Kwadratowy, betonowy klocek bez wyrazu.

Jest ósma rano. Mamy koniec sierpnia. Mężczyzna w ciemnym garniturze przechodzi obok chodnikiem, trzymając w jednej ręce butelkę Coca-coli, a w drugiej brązową torebkę z kanapkami. Błękit nieba przecinają smugi chemiczne. Przy innym stoliku siedzi mężczyzna ubrany w zielone szorty i brązowe okulary przeciwsłoneczne. Wpatrzony w pustkę, nerwowo zaciąga się papierosem.

Co chwilę słychać pociągi wjeżdżające na dworzec i wyjeżdżające z peronów. Dźwięki silników elektrycznych na zmianę nasilają się, kiedy się zbliżają i cichną, gdy odjeżdżają. Tak wygląda współczesna (2017) brama do pięknego, starego Wiednia. (więcej…)

Praktyki satanistyczne i polityka partyjna w Wielkiej Brytanii

Temat ten wzbudza u mnie odrazę i wewnętrzny sprzeciw, jednak uważam, że muszę stawić mu czoło, ponieważ jest to w moim przekonaniu najważniejszy problem naszych czasów. Leży bowiem u podstaw obecnego marazmu, który przenika praktycznie każdy aspekt polityki partyjnej Wielkiej Brytanii i poważnie wpływa na życie na całej naszej planecie.

Zdaję sobie sprawę z tego, że jest to bardzo mocne stwierdzenie, ale sądzę, że kiedy doczytacie ten artykuł do końca, nie będziecie w stanie go obalić.

Wybory w Wielkiej Brytanii są okazją do tego, żeby się skupić na tym kraju. Ja tym bardziej powinienem to zrobić, ponieważ ignorowanie losu moich rodaków w tym tak ważnym momencie byłoby z pewnością jawną kapitulacją przed ewidentnym zniewalaniem.

Rozszyfrowanie, analiza i obnażenie podtekstów okropnych kłamstw, jakimi karmi się wyborców, oznacza to, ze można odegrać główną rolę w tym, by pomóc uwolnić spod sił niewoli nie tylko obywateli Wielkiej Brytanii, ale ludzkość jako całość. Jest to bowiem zjawisko globalne i jako takie należy je postrzegać. (więcej…)

Kroczymy po linie przez chaos

Logiczna obserwacja rzeczywistości pokazuje nam, że nie da się zaprzeczać temu, co niezaprzeczalne – toksyczne obciążenia, jakie dźwiga obecnie atmosfera, materia ożywiona, zwierzęta i my ludzie, prowadzą nas na skraj apokalipsy.
Jednakże, pomimo ewidentnych, dramatycznych uszkodzeń struktury życia na Ziemi, piękne, świetliste dzieci przychodzą na świat na naszej planecie każdego dnia, jak gdyby pokazując jasno moc życia nad śmiercią.
Dzieci te rodzą się nawet wtedy, gdy reaktory przeciekają, zajmują się ogniem i topią się, uwalniając na cały świat śmiertelne, radioaktywne izotopy. Nawet wtedy, gdy ciągłe bicie w werble wzywa do wojny na różnych kontynentach i morzach. Nawet wtedy, gdy odrętwiali umysłowo, zaczipowani, robotyczni ludzie idą naprzód, na ślepo zmierzając w kierunku niewolniczego objawienia. Nawet wtedy, gdy niebo rozdzierają tumany nano-cząstek siarczanu aluminium, a zasoby uranu służą do tworzenia broni masowego rażenia, by wyrwać serce z ciepłego naczynia życia.
Tak, nawet pomimo tego wszystkiego i wielu innych rzeczy – politycznego, militarnego i korporacyjnego sabotażu dokonywanego na wrażliwych tętnicach świętej materii ożywionej, genialne dzieci przychodzą na ziemię. A fizyka kwantowa odsłania absolutną jedność różności życia, jak również to, że wszyscy jesteśmy jednym. Jedną całością.
Podczas gdy rośliny i zwierzęta poddawane są modyfikacji genetycznej, która ma prowadzić do tworzenia nowych gatunków, co jeszcze bardzie wynaturza i tak już zdeformowane środowisko naturalne, coś tak zwyczajnego, jak żywioł wody okazuje się być krystalicznym darem bogów, posiadającym wspaniałe właściwości kojące i lecznicze.
Jest to niesamowity czas na naszej błogosławionej, obleganej planecie, targanej przez ekstrema. Ekstrema, które uciskają nas i zmuszają do poddania się lub do buntu i rewolucji, zrodzonej z objawienia. (więcej…)

Po co nam seks? … czyli o pozbawianiu kobiet i mężczyzn ich tożsamości płciowej

Przekład: Zofia Pasternak

„Dla tych, którzy przystosowani są do tego, by przeciwstawiać się sile życiowej stojącej za Kreacją, tłumić ją czy też dusić w zarodku, seksualność jest w rzeczy samej niebezpieczna.”
Wszechświat cechuje seksualność, płciowość. Elektryczność. Płciowość-elektryczność. Elektryczność ta jest wynikiem polaryzacji. Polaryzacji, która powoduje tarcie. Tarcie będące fundamentalną siłą życiową. Ta siła życiowa prowadzi do narodzin. Narodziny – akt prokreacji; “pro-kreacji”. Boski akt. Narodziny Wszechświata jako boskie działanie.
Działanie, u podstaw którego leży wzajemne przyciąganie pomiędzy dwiema połączonymi, wzmocnionymi przez siłę grawitacji przeciwnymi biegunami. Negatywny/pozytywny; dzień/noc; yin/yang; kobiecy/męski. Nie ma życia bez dwoistości. Nie ma dwoistości bez polaryzacji. Nie ma narodzin bez dwoistości/polaryzacji. Nie ma ewolucji bez prokreacji ani prokreacji bez płci.
Płciowość jest uświęcona. Jest to odwieczna fontanna tego, co dogłębnie kreatywne: dlatego właśnie w monotonnym świecie, w którym przetrwanie zależy od materialistycznej jednorodności myśli i sterylnego konformizmu bez działania, seksualność, czy też płciowość jest niebezpieczna.
Niebezpieczeństwo to doprowadziło do próby zneutralizowania naszej naładowanej elektrycznie rzeczywistości i dezaktualizacji roli mężczyzny, kobiety czy nawet samej prokreacji, by przygotować drogę dla robotycznej cyber-rasy, a w konsekwencji do trans-humanistycznego przejęcia naszej planety.
Spróbujmy zgłębić to zjawisko. Wyciągnąć na światło dzienne, aby wszyscy zobaczyli, co stoi za wspaniałą prawdziwością życia, śmierci i uniwersalnego ruchu, i przestali temu zaprzeczać. Jednocześnie spróbujmy też dostrzec, że istnieje okrutny plan zablokowania i odwrócenia tej wspaniałej przygody, jaka rozpościera się przed nami, czyli ewolucji Życia.
Dla tych, którzy przystosowani są do tego, by przeciwstawiać się sile życiowej stojącej za Kreacją, tłumić ją czy też dusić w zarodku, seksualność jest w rzeczy samej niebezpieczna. Zwłaszcza, że łączy się ona z narodzinami nowego życia, naczynia i posłańca uniwersalnej, duchowej kreatywności. (więcej…)

Rażąca dwulicowość dziennikarzy mainstreamowych

Jesteśmy obecnie świadkami czegoś niezwykle szokującego – zawód dziennikarza (i mam tu na myśli dziennikarzy mainstreamowych) zarówno przekazu pisanego jak i mówionego, zszedł na bardzo niski poziom, który możemy określić jednym słowem – dezinformacja. Możemy się spodziewać, że wszystko, co ma znaczenie z politycznego punktu widzenia, będzie powtarzaną w kółko, przygotowaną wcześniej propagandą rządu lub korporacji.

To nie jest dziennikarstwo. To jest to, co George Orwell określił jako „nowomowa”.

Jest to niebezpieczna gra, w którą pogrywają pisma mainstreamowe. Dziennikarze są świadkami jakiegoś wydarzenia, ale przestawiają go zupełnie inaczej. Pozwólcie, że przytoczę tutaj przykład przekazu, jaki dociera z Bliskiego Wschodu.

Do tego czasu jasne musi być już dla nas wszystkich, że Rosja z Vladimirem Putinem jest odpowiedzialna praktycznie za wszystko, co nie działa dobrze dla zachodniego neoliberalnego/neokonserwatywnego globalizmu. W zasadzie lawina oskarżeń pod adresem Rosji i Putina została sprowadzona do farsy głównie z uwagi na fakt, że tych oskarżeń nie popierają faktyczne dowody. Oczekuje się, że wszyscy „wiemy”, że to znowu „Pan Zły” i że Zachód musi stać w gotowości, by podjąć działania przeciwko jego „tyranii”. (więcej…)

Sprzedano nam kłamstwo

Przestań oglądać przedstawienie – zacznij realizować wizję prawdy

„Przedstawienie musi trwać”, jak mawiają w teatrze. I w rzeczy samej wydaje się, że tak powinno być. Tyle tylko, że to szczególne przedstawienie nie ma początku ani końca. Kurtyna nigdy nie opada. Nie ma nawet przerwy, w czasie której można zaczerpnąć powietrza lub rozprostować nogi.

Ta bonanza rozgrywa się dwadzieścia cztery godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, a koszt biletu z pewnością uderzy cię po kieszeni. Mimo to widownia pełna jest oczekujących twarzy, wpatrujących się w sceny, które rozgrywają się przed ich oczami i chłonących dramat wystawiany dla ich konsumpcji.

Aktorów jest niewielu, ale widzów bardzo dużo. Mimo to aktorzy przykuwają uwagę widzów, którzy szybko zapominają, że znajdują się w teatrze i że zapłacili za bilety. (więcej…)

Robi się późno

Przekład: Zofia Pasternak

Prawdziwie realistyczny dramat dokonuje się wokół nas, a także w nas samych. Dramat ten nie ma precedensu w najnowszej historii, a rozgrywa się na scenie tak długiej i szerokiej, jak nasza planeta i jeszcze dalej.

Jest to wyścig z czasem, który odbywa się w samym wnętrzu burzy przeciwstawnych energii. Ludzkie dążenia i inspiracje ścierają się z nieludzką dominacją i zniszczeniem. A my jesteśmy w samym środku tych turbulencji i patrzymy, jak w szybkim tempie upadają filary i kolumny, które niegdyś uważaliśmy za bezpieczne i niezawodne elementy naszego codziennego życia.

Nasz dom, nasza , pogrążona w kryzysie i wojnach, zanieczyszczona i wyeksploatowana, znajduje się na skraju załamania. Nasze społeczeństwo zachowuje się, jak gdyby wcale nie było żadnego kryzysu, tylko pewne zawirowania, niedogodności i być może wypełzające zza rogu uczucie niepewności.

Tak długo, jak zdecydowana większość z nas doświadcza takiego życia, nieludzkie siły represji i zniszczenia wygrywają wyścig. Ale jeśli ta drapieżna większość się kurczy, a siły aspiracji i inspiracji się zwiększają, szala zwycięstwa w tym wyścigu przechyla się w stronę wielkiej transformacji w świadomości ludzkiej, a towarzyszy temu leczenie ran naszej zranionej planety.

A gdzie ty znajdujesz się w całym tym dramacie? Czy świadomie ukierunkowujesz swoją energię, by wspierać życie? Czy może ciągle jeszcze tkwisz w ślepym zaułku pogrążonego w marazmie status quo? (więcej…)