EkoArki – Strefy Wolne od Wyzysku

      Brak komentarzy do EkoArki – Strefy Wolne od Wyzysku

Obraz: Bóg Grzmotów wyłaniający się z płodnej doliny rozpędza pasożyty władzy i ucisku na cztery wiatry. Objawiają się niezwykłe zmiany.

Znaczenie: Przebudzenie się Polski leży w zasięgu dłoni. Oto spotykają się: energia ducha, który kieruje się sercem oraz coraz powszechniej dostrzegana prawda. Wydają na świat moc, która jest nie do powstrzymania. Ta moc działa na rzecz dobra i rzuca światło na błędne plany, pod wpływem których ten kraj ? i prawie wszystkie kraje na tej planecie ? cierpiały zdecydowanie za długo. W miarę jak nasila się poczucie celu, następuje uwalnianie starego wewnętrznego diabła zza skóry. Diabłów, które zbyt często w kluczowych momentach sprawiały, że Polacy przybierali cyniczną postawę, blokowali sobie możliwości odzyskania kontroli nad własnym przeznaczeniem.

Droga: Osoby myślące pozytywnie, wolne od przywiązania do dogmatów religijnych lub zobowiązań politycznych, uzgadniają wspólną strategię stworzenia Ekologicznych Arek – sieci Stref Wolnych od Wyzysku.

Spotykając się regularnie w różnych miejscach ustanawiają kluczowe elementy, które umożliwią urzeczywistnienie się Ekologicznych Arek. Ten proces jest słupem światła w czasach ciemności, przyciągającym osoby o szczerych sercach w miarę jak status quo dalej się pogarsza.

Stan faktyczny: Sednem tego procesu jest łączenie tego, co duchowe z tym, co praktyczne i zakończenie dominacji ludzkiego ego. Głównym ośrodkiem skupienia będą projekty, które ustanawiają Ekologiczne Arki dla dobra, zdrowia i dobrostanu ludzi, zwierząt i roślin (wszystkich istot).

Te Eko-Arki będą najistotniejszym źródłem dostarczającym składniki odżywcze fizyczne i duchowe osobom, które nie są zdolne do tego, by nadal pozostać ?ludźmi? w coraz trudniejszych warunkach narzuconych narodowi przez despotyczne siły centralizacji i przymusu.

Polska, przez stulecia uznawana za państwo o wyjątkowo potężnych mocach, będzie przewodziła reszcie Europy w zakładaniu Ekologicznych Arek Stref Wolnych od Wyzysku, ponieważ Polska osiągnęła to, co jest potrzebne do wykonania tego zadania: odporność mentalną i duchową otwartość. Kompozycję cech, których nie ma żaden inny naród.

Arki te będą zakładane w istniejących już wioskach i wspólnotach wiejskich lub jako zupełnie nowe przedsięwzięcia.

Osoby, które nie będą bezpośrednio zaangażowane, które chciałyby wesprzeć tę inicjatywę, stworzą ?korpus obronny Eko Arki? (armia domowa), żeby w miarę dojrzewania projektu pomóc powstrzymać zniszczenie projektu przez władze lub agentów.

W tych ośrodkach regularnie będą praktykowane: rolnictwo ekologiczne, sesje podnoszące duchowość, wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, wyrażanie się przez sztukę, rzemieślnictwo, inicjatywy zdrowia naturalnego, które zwiększają świadomość osób nadal zaplątanych w pajęczą sieć społeczeństwa.

Efekt: Spójna sieć Ekologicznych Arek Stref Wolnych od Wyzysku będzie założona w różnych lokalizacjach ? zupełnie zmieniająca wibracje energetycznego Polski. Właśnie tak urodzi się nowe społeczeństwo, równolegle z tym, jak stare upadnie. Niech tak będzie.

Julian Rose ? współzałożyciel i prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi-ICPPC www.icppc.pl oraz współzałożyciel Koalicji POLSKA WOLNA OD GMO. Właściciel jednego z pierwszych ekologicznych gospodarstw w Anglii, działacz społeczny. Wieloletni członek zarządu najważniejszego angielskiego stowarzyszenia „Soil” (Ziemia), zajmującego się promocją i atestacją gospodarstw ekologicznych. Korespondent min. prestiżowego pisma „Environment Now” (Teraz środowisko), były doradca instytucji rządowych w Anglii, współzałożyciel Stowarzyszenia Konsumentów i Producentów Niepasteryzowanego Mleka (też w Anglii).

Autor książek: „Zmieniając kurs na życie. Lokalne rozwiązania globalnych problemów”, ?W obronie życia ? oraz setek artykułów www.renesans21.pl .

Od 2002 roku większość czasu spędza w Polsce; mieszka wspólnie z Jadwigą Łopatą w EKOCENTRUM ICPPC w Stryszowie pod Krakowem gdzie prowadzą małe samowystarczalne, edukacyjne gospodarstwo. Razem odwiedzili setki rodzinnych gospodarstw rolnych, gmin, powiatów w Polsce z wykładami i prezentacjami. Julian zna dobrze specyfikę polskiej wsi. Prowadzi stałe wykłady (program z Europejskiej perspektywy) w NTV. Ostatnio aktywnie włączył się w działania nagłaśniające zagrożenia 5G.

Autor: Julian Rose

Julian Rose jest wczesnym pionierem rolnictwa ekologicznego w Wielkiej Brytanii, pisarzem oraz międzynarodowym aktywistą. Jest prezesem Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi oraz autorem dwóch uznanych książek: Zmieniając kurs na życie i W obronie życia. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.renesans21.pl