Spis treści

 • Wstęp
 • Przedmowa
 • Społeczeństwo i kultura; powrót do początku
 • Pieniądz i gospodarka dla dobra wszystkich
 • Nauka i technologia – w służbie życia
 • Rolnictwo, środowisko naturalne i gospodarka wiejska – kluczowe dla przeżycia człowieka
 • Klimat i konsumenci – „mieć” czy „być”?
 • Energia i czas
 • Czas i energia
 • Człowiek i zwierzę
 • Sztuka, edukacja i duch – zjednoczone
 • Młodość spotyka mądrość
 • Zdrowie i medycyna – w kierunku uniwersalnego stanu równowag
 • Uniwersalne prawo, ład i sprawiedliwość
 • Rządy, korporacje i globalizacja
 • Transformacja rządów
 • Zazielenianie miast, czyli skok na głęboką wodę
 • Podsumowanie
 • O autorze
 • List do polskich rolników