Dodatkowa informacja

„Zmieniając kurs na życie. Lokalne rozwiązania globalnych problemów” Juliana Rose’a skupia się na praktycznych, zachowujących ludzką skalę, rozwiązaniach konfliktogennych problemów socjoekonomicznych. Rose proponuje w niej dające się zrealizować „lokalne” rozwiązania, jako antidotum na szybko postępujący światowy kryzys. Ta książka to wezwanie do przebudzenia i do przejęcia na powrót kontroli nad swoim życiem, zanim nie popadniemy w niedające się odwrócić zniewolenie.

Angielska prasa pisała o książce Rose’a:

The Ecologist: „Natchniona i dająca natchnienie wszechstronna książka”.

New Renaissance: „Kipiąca energią i nowymi ideami”.

Schumacher Society: „Dająca wiele do myślenia”.

Przedmiot książki obejmuje bardzo długą listę zagadnień. Mówią o tym tytuły poszczególnych rozdziałów: „Pieniądz i gospodarka dla dobra wszystkich”, „Rolnictwo, środowisko naturalne i gospodarka – kluczowe dla przeżycia człowieka”, „Klimat i konsumenci – mieć czy być?”, „Sztuka, edukacja i duch – zjednoczone”, „Zdrowie i medycyna – w kierunku uniwersalnego stanu równowagi”, „Transformacja rządów”, „Człowiek i zwierzę”, „Czas i energia”, „Prawo, ład i sprawiedliwość”, „List do polskich rolników” – to tylko niektóre z nich.

Julian Rose przewiduje, że poprzez zorientowanie strumienia przebudzonej ludzkiej energii, na działania zmierzające do gruntownej przebudowy społecznej, dojdzie do „nowego Renesansu” nadziei i kreatywnego działania, które zmienią nasz sposób życia oraz doprowadzą do głębszych, bardziej subtelnych relacji z naturą i innymi ludźmi.

Książka w cenie 29 zł jest dostępna w księgarniach na terenie całej Polski, jak również w wydawnictwie Genesis: 81-351 Gdynia, ul. Wzgórze Bernadowo 300/1, tel/fax: 058-6201650; e-mail: genesis@oknet.com.pl, www.genesis.apivision.com