Polska strefą wolną od 5G, międzynarodowa konferencja, Kraków, 28 luty 2019

Materiały z konferencji ?Polska strefą wolną od 5G? ? KRAKÓW, 28 lutego 2019

 


PROGRAM

9:00 Rejestracja

9:30 ?Wolność, zdrowie a stan naturalnego środowiska. Kilka słów na początek? ? Jadwiga Łopata, laureatka nagrody Goldmana ? ekologiczny Nobel (gospodarstwo edukacyjne EKOCENTRUM ICPPC, My Wolni Ludzie) i dr Jacek J. Nowak, em. prof. SW, niezależny naukowiec, My Wolni Ludzie

9:40 ?5G – gigantyczne zagrożenie dla zdrowia i naturalnego środowiska? ? sir Julian Rose, rolnik, pisarz, aktywista, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi ? ICPPC, Koalicja Polska Wolna od GMO, My Wolni Ludzie

10:10 Wywiad z dr Barrie Trower, specjalistą od wojskowej technologii mikrofalowej, światowym znawcą tematu kontroli umysłu i systemów broni mikrofalowej (video)

10:30 ?5G ? strategiczna sieć do przenoszenia pól torsyjnych w celu wprowadzania ich do organizmów nieświadomych niczego konsumentów? ? dr Diana Wojtkowiak, Gdańsk, niezależny naukowiec, prowadzi badania w dziedzinach: fizyka pól torsyjnych, biologia molekularna, homeopatia, radionika, fizykoterapia.

11:15 ?Komercjalizacja przestrzeni dla 5G: następny wielki zły pomysł? ? Claire Edwards, w latach 1999 do 2017 pracowała w Organizacji Narodów Zjednoczonych, współautorka Międzynarodowego Apelu o powstrzymanie 5G na Ziemi i w kosmosie (www.5gspaceappeal.org)

11: 45 ?Ścieżka od 4G do 5G ? aspekty techniczne, naukowe i prawne? ? dr inż. Jerzy Gremba, niezależny ekspert, prezes Instytutu Badań Elektromagnetycznych im. Jamesa Clerka Maxwella.

12:30 ?Zmiana megaustawy telekomunikacyjnej (druk nr UD172) a naruszenie podstawowych praw obywatelskich Polaków? ? dr Barbara Gałdzińska-Calik, wiceprezes Stowarzyszenia ?Nasze Bielany?

13:00 ?5G oczami mediów niezależnych? ? Janusz Zagórski, niezależny dziennikarz, założyciel telewizji NTV, My Wolni Ludzie

13:15 Wprowadzenie do POROZUMIENIA W SPRAWIE UTWORZENIA KOALICJI 'POLSKA WOLNA OD 5G’ – Jadwiga Łopata i Julian Rose

13:20 Przerwa na obiad

14:00 ?Działania Krakowa dla ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem polami elektromagnetycznymi? ? Marta Patena, Społeczny Doradca Prezydenta Miasta Krakowa

14:15 ?5G ? narzędzie do masowej kontroli umysłu? ? Ewa Pawela, Witold Hake, sygnaliści kontroli umysłu w Polsce

14:45 ?Jak Szwajcarzy bronią się przed negatywnymi skutkami 5G?? ? prof. Mirosław Matyja, politolog, Szwajcaria (video)

15:00 ?Procedury, zagrożenia, orzecznictwo w sprawach związanych z budową i rozbudową stacji bazowych telefonii komórkowych? ? Zbigniew Gelzok, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przeciwdziałania Elektroskażeniom Prawo Do Życia, Prezes

15:30 ?Życie czy śmierć. Mamy prawo wyboru! ? ? Jerzy Zięba, publicysta; od ponad 20 lat zajmuje się naturoterapią, szczególnie w odniesieniu do naturalnych metod leczenia i zapobiegania chorobom przewlekłym i nowotworom (video)

16:00 FORUM OBYWATELSKIE z udziałem:

Prof. dr hab. Leszek Woźniak (5min)

Posłowie Klubu KUKIZ 15 (razem 15 min):

Dr Jarosław Sachajko

Prof. dr hab. Józef Brynkus

Agnieszka Ścigaj

Maciej Masłowski

Poseł niezrzeszony, Robert Majka (5min)

Monika Matusiak – ?Polskie NIE dla 5G? (5min)

Dr Bogumił Wojnowski , badania PEM (5 min)

Mieczysław Chorzempa, Stowarzyszenie STOPZET i Spolek Za zákaz manipulace lidské nervové soustavy (5min)

GŁOSY Z SALI

17:30 ? 18:00 POROZUMIENIE W SPRAWIE UTWORZENIA KOALICJI 'POLSKA WOLNA OD 5G’

PODSUMOWANIE

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Rejestracja na konferencję zakończona

PODPISZ MIĘDZYNARODOWY APEL

5G Gigantyczne zagrożenie dla zdrowia – dr Barrie Trower w rozmowie z sir Julianem Rose

W wersji angielskiej:

Artykuły:

Znaczek „Strefa wolna od 5G” w

Znaczek „Strefa wolna od GMO” w formacie pdf