Ryszard Henryk Kozłowski

      Brak komentarzy do Ryszard Henryk Kozłowski

Profesor na Politechnice Krakowskiej, przed przejściem na emeryturę. Prorektor tej uczelni w okresie 1996?2002 roku. Aktualnie społeczny dyrektor naukowy oraz współtwórca Europejskiej Platformy i Klastra Technologicznego ,,Earth Energy?? Wykładowca na Studiach podyplomowych w Akademii Górniczo-Hutniczej. Wizytujący naukowiec w Massachusetts Instytut of Technology (1979/1980). Prowadził liczne wykłady na uczelniach zagranicznych, m.in. w Norwegii, Chinach, Japonii i Izraelu. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Edukacji w zakresie Inżynierii Materiałów w Bostonie. Współzałożyciel Polskiej Komisji Akredytacji Uczelni Technicznych. Autor lub współautor nowoczesnych technologii XXI wieku z zakresu energetyki zasobów odnawialnych (ciepłownie, elektrociepłownie geotermalne oraz geotermiczne) procesowanie podziemne w złożu węgla kamiennego dla potrzeb elektrociepłowni lub dla produkcji gazu syntezowego dla produkcji paliw płynnych. Najbardziej obiecująca technologia energetyczna, w której opracowany układ autorski, współpracuje z polem elektro- magnetycznym kuli ziemskiej może okazać się przyszłością ener- getyczną świata. Profesor jest ekspertem ONZ:UNIDO+UNESCO