Paweł Połanecki

      Brak komentarzy do Paweł Połanecki

Inżynier i ekonomista; absolwent Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Handlowej ? Katedra Prawa i Finansów Międzynarodowych. Współzałożyciel Koalicji Polska Wolna od GMO (2006 r).
Były wiceprzewodniczący Sejmiku Mazowieckiego (2001-2006), współorganizator ogólnopolskiej akcji podejmowania deklaracji przez sejmiki wojewódzkie woli stworzenia stref wolnych od GMO.
Członek Europejskiej sieci Regionów Wolnych od GMO od 2006 r.
Ekspert i wykładowca międzynarodowych konferencji i sympozjów naukowych ( m.in. Paryż , Wiedeń, Bruksela, Bolonia, Londyn, Lucerna, Gandawa ) dot. prawnych i socjologicznych aspektów stosowania biotechnologii w rolnictwie i żywności.
Organizator konferencji i sympozjów szkoleniowych dot. szkodliwości stosowania upraw roślin genetycznie modyfikowanych. Autor pracy naukowej nt. prawnych aspektów GMO opublikowanej w biuletynie Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk http://www.botany.pl/kop-pan/biuletyn/b2011-2.html
Autor poprawek do ustawy o nasiennictwie , ustawy o paszach i ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych , które wprowadzał metodą lobbingu ( nr rejestru 0081 ) prowadzonego na ternie Sejmu na rzecz Koalicji Polska Wolna od GMO, liczne wystąpienia i interwencje w trakcie debat komisji sejmowych i konferencji. Współorganizator pikiet i demonstracji na rzecz Polski Wolnej od GMO.
Uczestnik licznych debat i wywiadów radiowych , telewizyjnych i prasowych dot. sporu pomiędzy skorumpowanymi naukowcami i koncernami biotechnologicznymi, a interesem reprezentowanym przez obrońców środowiska i rolnictwa konwencjonalnego.
Członek Komisji ds. GMO przy Ministrze Środowiska do 2014 r. ? prowadził Interwencje i blokady pozwoleń na zamierzone uwolnienie GMO do środowiska na terytorium RP.