Marian Józef Daszyk

      Brak komentarzy do Marian Józef Daszyk

Marian Józef Marian Józef Daszyk – Przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Obrony Mieszkańców przed Budową Elektrowni Wiatrowych.
W latach 1992?2005 pełnił funkcję sołtysa wsi Strachocina. W 1994 współtworzył i został prezesem Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Sanok[3], brał udział w organizowaniu Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. W kadencjach 1990?1994 i 1998?2002 zasiadał w radzie gminy Sanok[5]. W wyborach samorządowych 2002 został wybrany na radnego sejmiku podkarpackiego.
W 1981 wstąpił do NSZZ ?Solidarność? i „Solidarności RI. Kierował organizacją zakładową w SPGK w Sanoku. W 2005 został wybrany na posła V kadencji, pracował w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w Komisji Kultury Fizycznej i Sportu.