Jacek Nowak

      2 komentarze do Jacek Nowak

Dr Jacek J. Nowak, emerytowany profesor Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie

I. Specjalizuje się w zakresie:
1) podstaw zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju) i zarządzania ekologicznego, a w tym bezpieczeństwa żywieniowego oraz podstaw zdrowia menedżera i jego współpracowników oraz
2) zastosowań metod nauk ścisłych w ekonomii i zarządzaniu, zwłaszcza w podejmowaniu racjonalnych decyzji, prognozowaniu i symulacyjnych grach decyzyjnych.

II. ? 42 lata oficjalnej pracy jako naukowiec i nauczyciel akademicki kolejno w WSE/AE w Krakowie, Uniwersytecie Warszawskim i Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego,
? przez 10 lat członek Scientific and Medical Network,

? obecnie niezależny naukowiec,
? współpracuje z Międzynarodową Koalicją dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC) oraz Koalicją Polska Wolna od GMO.

III. 9 lat twardej praktyki w zarządzaniu różnymi organizacjami:
? organizator dwóch spółek dużych spółdzielni oraz przez kilka lat prezes zarządu i dyrektor tych spółek,
? współorganizator Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (obecnie Szkoły Wyższej) im. B. Jańskiego i członek pierwszego jej Zarządu (funkcje zastępcy rektora i dziekana studiów),
? członek-założyciel i przewodniczący Stowarzyszenia na rzecz Ekologicznego i Rolniczego Postępu (SERP).

IV. Wicemistrz świata (w latach 2013-2017) w siatkówce plażowej oldboyów powyżej 60 lat (zdobyty podczas World Masters Games w Turynie w 2013 r. w kategorii czwórek).

Aktualny brązowy medalista Mistrzostw Polski Oldboyów w Siatkówce Plażowej 2019 (najstarszy zawodnik i medalista w kategorii 65 lat i więcej).

V. Autor m. in. raportu pt.: Zagrożenia ze strony glifosatu i Roundupu, najszerzej używanych w uprawach GMO ? raport, ICPPC, Warszawa 2016 (http://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2017/09/raport-glifosat.pdf)