dr Barbara Gałdzińska-Calik

      Brak komentarzy do dr Barbara Gałdzińska-Calik

Inicjatorka pionierskich działań w skali kraju w zakresie ochrony mieszkańców przed nadmiernym narażeniem na pole elektromagnetyczne, tzw. Elektrosmog. Współpracuje z organizacjami i naukowcami w kraju i na świecie w zakresie zrównoważonego rozwoju cyfryzacji. Laureatka nagrody ?Lajkonika? za działalność społeczną w roku 2018 ?za bezprecedensowe zaangażowanie w sprawy związane z budowaniem świadomości na temat szkodliwości promieniowania elektromagnetycznego (?)?. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) na kierunku zarządzanie. Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła studia podyplomowe z ochrony środowiska na Politechnice Krakowskiej. Od 11 lat zajmuje się społecznie i zawodowo tematyką ochrony środowiska.