Anna Maria Bednarek

      Brak komentarzy do Anna Maria Bednarek

Curriculum Vitae

Imię i Nazwisko: Anna Maria Bednarek
Data i miejsce urodzenia: 6.07.1952, Jeleśnia
E-mail : best_proeko@o2.pl,
____________________
WYKSZTAŁCENIE

1987-1971 Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu.
1971-1976 Akademia Górniczo ? Hutnicza w Krakowie, Wydział Górniczy,
Przeróbka Surowców Mineralnych.
2001- 2002 Politechnika Śląska w Gliwicach ? Studia Podyplomowe na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki.
2007- 2008 Główny Instytut Górnictwa ? Studia Podyplomowe z zakresu Czystsza Produkcja i Zarządzanie Ochroną Środowiska
_______________________________________________________________________________

PRZEBYTE KURSY I SZKOLENIA ZAINTERESOWANIA 
2001 Szkoła Controllingu w Katowicach ? Seminarium III stopnia Programu Kształcenia Controllerów, zrównoważony rozwój

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
1976- 2009 KWK Nowy Wirek, Polska Wirek, Halemba ? praca na stanowiskach osoby dozoru średniego, wyższego, koordynatora ds. gospodarki odpadami i rekultywacji terenów poprzemysłowych, audytora ISO od 2009 emerytura, wolontariat w OPP- Beskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i Turystyki BEST PROEKO, Koalicja POLSKA
WOLNA OD GMO, Porozumienie Karpaty Naszym Domem, Beskidy Łączą, szkolenia, konferencje, zarządzanie projektami, od 2015 Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Jeleśni

UMIEJĘTNOŚCI
żona, mama, babcia prowadzenie rodzinnego gospodarstwa rolnego, ekologicznego, Świadectwo Kwalifikacji w zakresie Gospodarki Odpadami, Prawo jazdy kat. B, znajomość obsługi komputera, zarządzanie, Czystsza Produkcja, szkolenie, negocjacje, innowacja i rozwój

ZNAJOMOŚCI JĘZYKÓW OBCYCH
rosyjski ? dobra
francuski ? komunikatywny

ZAINTERESOWANIA 
dziedzictwo kulturowe, historyczne, rolnictwo, zrównoważony rozwój, ekologia, ochrona środowiska, sport, turystyka, polityka