FORUM ŚWIADOMYCH WYBORCÓW ?Schorowany niewolnik czy zdrowy i wolny Polak?

Miejsce: Kraków, Hotel Europejski, ul. Lubicz 5
Data:
5.10.2019 (sobota)
Organizator: My Wolni Ludzie www.mywolniludzie.net

Patronat medialny: NTV Janusza Zagórskiego

Zapraszamy wszystkich tych, którzy uważają, iż głosowanie w nadchodzących wyborach na partie niedziałające w interesie publicznym jest marnowaniem czasu i energii – by przyszli na FORUM ŚWIADOMYCH WYBORCÓW ?Schorowany niewolnik czy zdrowy i wolny Polak?.

Celem spotkania jest znalezienie wspólnej, lepszej drogi na dziś i jutro poprzez uświadomienie sobie zagrożeń i przedstawienie konstruktywnych, praktycznych pomysłów. Inspirujący program, wspaniali/kompetentni wykładowcy i wspólna debata pomogą w znalezieniu rozwiązań i wytycznych w dziedzinach: zdrowia i duchowości, wolności i niezależności, pro-ekologicznych metod wytwarzania żywności i energii, naturalnych metod leczenia i dobrowolności szczepień, nowoczesnych technologii (moratorium na 5G i redukcja ekspozycji ludności na pola elektromagnetyczne), bankowości i alternatywnej waluty, referendum i prawdziwej demokracji przeciwko dyktaturze. Szczegółowy program w trakcie uzgodnień.

Podsumowaniem FORUM będzie KARTA ŚWIADOMEGO WYBORCY POLSKA 2019, dokument inspirujący do zmian i tworzenia nowego krajobrazu politycznego. Świadomy, odpowiedzialny i wolny wyborca to odpowiedź na niespotykany rozmiar kryzysu ogólnoświatowego i nadzieja na lepszą przyszłość.

Już dzisiaj zarezerwuj termin, dołącz do nas i odegraj swoją rolę w trwającym już procesie zmiany! Zapraszamy.

Rejestracja: http://renesans21.pl/rejestracja/

Udział w forum jest bezpłatny.

Program: http://renesans21.pl/wydarzenia/forum-swiadomych-wyborcow/program-robocza-wersja/

W imieniu grupy My Wolni Ludzie,

Jadwiga Łopata i Julian Rose

My Wolni Ludzie http://renesans21.pl/