Zatwierdzenie przez UE stosowania  glifosatu zostało oparte na splagiatowanym tekście Monsanto, stwierdza raport

Studium dla Parlamentu Europejskiego ?wyjaśnia, dlaczego eksperci unijni zignorowali ostrzeżenia dotyczące niebezpieczeństw związanych z pestycydem?, mówi MEP (członek Parlamentu Europejskiego)

(autor: Arthur Neslen, Bruksela)

Poniżej cytaty z artykułu pt. EU glyphosate approval was based on plagiarised Monsanto text, report finds, opublikowanego przez?The Guardian?, wtorek, 15 stycznia 2019 (www.theguardian.com/environment/2019/jan/15/eu-glyphosate-approval-was-based-on-plagiarised-monsanto-text-report-finds )

?… Międzypartyjna grupa MEP-ów wszczęła dochodzenie na podstawie twierdzeń, ujawnionych przez Guardian (?EU report on weedkiller safety copied text from Monsanto study?, https://www.theguardian.com/environment/2017/sep/15/eu-report-on-weedkiller-safety-copied-text-from-monsanto-study – przyp. JN), że niemiecki Federalny Instytut Oceny Ryzyka (BfR) skopiował i wkleił teksty z opracowań Monsanto.

(…)

To pomaga wyjaśnić, dlaczego ocena Światowej Organizacji Zdrowia, że glifosat jest prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi, stała w sprzeczności z ocenami ekspertów  UE, którzy uznali ten toksyczny herbicyd za całkowicie bezpieczny dla zdrowia, odrzucając ostrzeżenia o zagrożeniach z jego strony.

 Studium wykryło plagiaty w 50,1% rozdziałów oceniających opublikowane badania nt. ryzyka dla zdrowia ? włączając w to całe paragrafy i całe strony tekstu.

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oparła swoje rekomendacje, że glifosat jest bezpieczny dla zastosowań publicznych, na ocenie BfR.

(…)

Oddzielna analiza metod badawczych użytych do oceny glifosatu przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem WHO (IARC) i Agencję Ochrony Środowiska USA (EPA) również podniosła kwestie niezależności nadzorujących władz.

Wykryła ona, że regulatorzy EPA użyli nieopublikowanych raporów przemysłowych w 63% studiów, które oceniali, podczas gdy IARC polegała jedynie na publicznie dostępnej literaturze.

Prawie trzy czwarte recenzowanych artykułów uwzględnianych przez IARC znalazły dowody genotoksyczności glifosatu, w porównaniu z tylko 1% badań przemysłowych, według studium opublikowanego w Environmental Sciences Europe.

Jo Lewis, dyrektor ds. polityki Soil Association, powiedział: <Jest niedopuszczalne, że opracowania przemysłu środków ochrony roślin uzyskują większe uznanie w podejmowaniu decyzji przez regulatorów niż dostępna recenzowana literatura naukowa. Podczas gdy ten artykuł skupia uwagę na amerykańskiej EPA, podobna krytyka dotyczy decyzji w UE i obawiamy się, że poza UE, nacisk na zatwierdzanie pestycydów będzie wzrastać.>?

(tłum. JN)