ŚWIĘTA SZCZODRYCH GODÓW I NOWY 2019 ROK

?Pamiętaj – będą ludzie smutni, opuszczeni
niepotrzebni nikomu……..
i nikt z nimi słowa nie zamieni,
nie zaprosi do swego domu…….
Weź do ręki Opłatek biały,
Choćbyś nie miał go z kim dzielić
I życz szczęścia całemu światu,
Niech się wszystkie serca rozweselą….?
(Z.Kustman)

Kochani!
Nadszedł czas najpiękniejszych Świąt w roku…..Bóg się rodzi?.
Bóg od zarania dziejów mieszkał w nas. Zapomnieliśmy o swojej boskości, bo wprowadzono w nas poczucie strachu, grzechu, winy, niskiej wartości? Obudziliśmy na szczęście w sobie poczucie świadomości i dlatego możemy na nowo odczuwać narodzenie Boga w nas samych. To najpiękniejsze Boże Narodzenie, bo świadomie odczuwamy swoje uczestnictwo w tym wzniosłym akcie narodzin.
Niech ten czas będzie wypełniony obecnością najbliższych sercu osób, niech będzie to jednocześnie czas odpoczynku, refleksji, dzielenia się swoimi myślami, spostrzeżeniami…. ale także – transformacją w nas samych…transformacją ku Światłu, ku drodze miłości, uczciwości i prawdy….to wartości, których nigdy nie powinno zabraknąć, nie tylko przy Wigilijnym stole, ale także na co dzień…. Niech ta transformacja dotyczy każdej dziedziny naszego życia i wniesie w nie, tą drogą, same najwyższe wartości, krystaliczną czystość i nieskazitelną boskość
Życzymy Wam, by spełniły się te najpiękniejsze marzenia o szczęściu i dostatku wszelkiego dobra, w najczystszej jego postaci, w miłości i otwartości naszych serc?prawdzie i odwadze bycia sobą i w umiejętności pokochania bezwarunkową miłością każdej istoty?- niech się darzy co najpiękniejsze, najwspanialsze i przepełnione miłością.

Grupa Inicjatywna MY WOLNI LUDZIE

PS.HISTORIA – ku zadumie i rzeczy świadomości …

Ile jest katolickości w świętach „bożego narodzenia”, w „wigilii” i w związanych z nimi zwyczajach i obrzędach…