„Zielony Król” udziela królewskiej zgody na nową technologię genetycznej hodowli.

Król Karol dopuścił się jawnej zdrady wobec wszystkich prawdziwych rolników, a zwłaszcza rolników ekologicznych.

Jak dotąd jedna z największych hipokryzji w bieżącym roku to fakt, że król Anglii Karol III, uważany za wielkiego protektora rolnictwa ekologicznego i spraw związanych ze środowiskiem, udzielił swej królewskiej aprobaty dla „innowacji” biotechnologicznej, która otworzy drogę firmom brytyjskim do dokonywania zmian genetycznych u zwierząt i roślin, w celu tworzenia nowych, zmodyfikowanych gatunków i biotechnologicznej „żywności”.

23 marca 2023 roku „Ustawa o genetycznej technologii precyzyjnej hodowli” (*) uzyskała królewskie przyzwolenie.

Ten akt prawny będzie na razie obowiązywał wyłącznie w Zjednoczonym Królestwie, gdyż w UE i wielu innych państwach takie biotechnologiczne deformacje roślin i zwierząt są niedozwolone.

Dalszoplanowe oszustwo dotyczy marketingu podobnych eksperymentów z nowym, rekombinowanym DNA.

Rząd Zjednoczonego Królestwa oświadczył, że produkty inżynierii genetycznej nie będą otrzymywały odrębnej definicji, a więc nie będzie wymagane ich specjalne oznakowanie.

To straszna ironia, wprost nie do wiary, żeby król Anglii wypuszczał nieoznakowaną biotechnologiczną żywność, zwierzęta i rośliny dla obywateli swojego własnego kraju.

Karol już popadł w konflikt z konstytucją swojego kraju, stając ramię w ramię z Klausem Schwabem i promując „Wielki Reset” Światowego Forum Ekonomicznego, którego jednym z głównych celów jest zlikwidowanie państw narodowych i scentralizowanie całej władzy w rękach niewielkiej despotycznej elity, wyrażającej jawną intencję zdelegalizowania wszelkiej własności prywatnej i przerobienia istot ludzkich na transhumanistyczne cyborgi.

6 maja 2023 roku na uroczystości koronacyjnej w Londynie Karol zostanie oficjalnie koronowany na monarchę Zjednoczonego Królestwa i Wspólnoty Narodów (kolonii), olbrzymiego imperium.

Głównym punktem ceremonii koronacyjnej będzie złożenie przez Karola przysięgi koronacyjnej, a więc ślubowanie wierności narodowi brytyjskiemu i zobowiązanie się do ochrony suwerenności kraju oraz jego tradycji.

Jeśli Karol do tego momentu nie zerwie swoich związków ze Światowym Forum Ekonomicznym, dopuści się aktu zdrady. Ma to doniosłe konsekwencje.

Jak dotąd, Brytyjczycy nie otworzyli oczu na to, co ich czeka. Lecz jeśli prawda o tej wyjątkowo bezczelnej hipokryzji ujrzy światło dzienne, przyszłość monarchii brytyjskiej rysuje się doprawdy w ciemnych barwach.

Zjednoczone Królestwo jest oficjalnie uznawane za „monarchię konstytucyjną”. Wobec braku odwołania konstytucji prawa precedensowego, sięgającego wstecz do Wielkiej Karty Swobód z 1215 roku (Magna Carta), rzeczywista władza polityczna należy do ludzi, a nie do parlamentu. Jest to coś, co skrzętnie skrywano przed opinią publiczną.

Jeśli mamy mieć w przyszłości króla lub królową, kraj potrzebuje tu osoby korzystającej ze swego urzędu, aby przeciwstawiać się nieustannemu uzurpowaniu sobie władzy narodu przez parlament.

Ludzie potrzebują monarchy z charakterem, odrobiną mądrości i prawdziwym poszanowaniem dla prawdy. Kogoś, kto użyje swej uświęconej tradycją, konstytucyjnej władzy, aby zablokować przeciwną życiu legislację w rodzaju „Ustawy o genetycznej technologii precyzyjnej hodowli” 2023, i tym samym stworzy dla brytyjskiego „pierwszego pośród równych” właściwy precedens postępowania jak prawdziwy Król.

(*) Poniższy link zawiera oficjalny tekst ustawy rządu Zjednoczonego Królestwa:

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2023/6/pdfs/ukpga_20230006_en.pdf

Autor:   Julian Rose

Julian Rose jest jednym z pionierów rolnictwa organicznego w Wielkiej Brytanii,    pisarzem, działaczem międzynarodowym. Jest współzałożycielem Hardwick Alliance for Real Ecology HARE (https://hardwickalliance.org/) i Prezesem Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi-ICPPC www.icppc.pl . Julian jest obrońcą drobnych rolników proekologicznych i tradycyjnych, prowadził kampanię, która uniemożliwiła wprowadzenie zakazu sprzedaży niepasteryzowanego mleka w Wielkiej Brytanii. Więcej informacji o nim i jego książkach znajdziecie na stronie www.renesans21.pl

1 comment on “„Zielony Król” udziela królewskiej zgody na nową technologię genetycznej hodowli.

  1. Pingback: „Zielony Król” udziela królewskiej zgody na nową technologię genetycznej hodowli

Comments are closed.