POLSKA PONOWNIE SPRZEDAJE SWOJĄ DUSZĘ,

      Brak komentarzy do POLSKA PONOWNIE SPRZEDAJE SWOJĄ DUSZĘ,

US to send twelve F-16 fighter jets to Poland, March 7, 2014
The US will send to Poland twelve F-16 jet fighters and 300-strong technical personnel, probably next week, for a training exercise, Polish Defense Minister Tomasz Siemioniak and US ambassador Stephen Mull told a joint press conference in Warsaw on Thursday.

The Warsaw Voice

POLSKA PONOWNIE SPRZEDAJE SWOJĄ DUSZĘ,

Tak więc mamy następny paniczny ruch Polski w odpowiedzi na wydarzenia w sąsiednich krajach.
Nie wystarczy dokładnie rozpoznać prawdziwe podłoże i realia wydarzeń na Ukrainie i podjąć racjonalne środki w odpowiedzi.
Nie, w zamian za to polski Minister Obrony wzywa wielkich byczych przyjaciół z USA aby chronili biedny niezdolny do obrony kraj przed możliwością nadejścia inwazji ze wschodu.
Spełnia tym samym oczywiste pragnienia Amerykanów.
Kolejna wspaniała okazja do zainstalowania jednej z 800 baz wojskowych rozmieszczonych na całym świecie , a przy okazji korzystne zamieszanie w sprawach zagranicznych Polski.
Mądrość tego posunięcia wymaga gruntowniejszego oglądu.

Oba narody Polski i Rosyjski to szczepy słowiańskie.
Oni rozumieją się o wiele lepiej niż potrafią pojąć co to jest Ameryka.
Wydaje się, że Polacy nie mogą sie otrząsnąć ze swojej zaślepianej miłości do Ameryki.
Stało się tak dlatego , że zostali skolonizowani prze Coca Colę na długo przed uzyskaniem niepodległości.
Czy nie doszło do tego na drodze skłonienia ich do przyjęcia niewyobrażalnie wielkiej pożyczki Międzynarodowego Funduszu Walutowego według wskazań niejakiego pana Sachsa z Chicagowskiej Szkoły Ekonomicznej?
Człowieka , który nakazał im wyprzedaż całości państwowego przemysłu jako zapłatę za oprocentowanie tej pożyczki?
Czy Polska nie jest w stanie samodzielnie zadbać o jej własne sprawy ?

Czy zawsze musi wierzyć , że inni wiedzą lepiej – podczas gdy ci „ oni” ,w rzeczywistości, są wyłącznie w zainteresowani w korzyściach jakie mogą osiągnąć z zaproszenia do zainstalowania się na polskiej ziemi?

Kiedy wreszcie zniknie głupia naiwność i otworzą sie ich oczy na prawdziwą rzeczywistość ?
Niech sie wstydzą pozbawieni kręgosłupa polityczni głupcy którzy wyprzedają spod stóp swoją ziemię ojczystą.

Niech sie wstydzą za swoje tchórzliwe wołania o pomoc do brutalnych amerykańskich wagabundów , którzy od czasu drugiej wojny światowej zbombardowali dwadzieścia krajów, zabili miliony ludzi i burzyli całe cywilizacje – bez jakiegokolwiek zagrożenia dla swojej ziemi ojczystej.

Ziemi ojczystej , która została wydarta tubylcom, zamieszkującym na niej od tysiącleci, spędzonych następnie do więziennych obozów aby mogli tam doczekać końca swojego zrujnowanego żywota.

To jest, drodzy Polacy, prawdziwe dziedzictwo i rodowód waszych umiłowanych Amerykanów.

Dlaczego Polacy muszą wzywać przestępców aby bronili ich przed zakusami sąsiadów?

Kiedy wreszcie ludzie o prawdziwym poczuciu odpowiedzialności za kraj wyjdą z ukrycia i nadadzą Polsce wolę mocnego oparcia na obu nogach bez zmiennego poczucia obawy jako dominującej emocji w chwili podejmowania ważnych decyzji .
Jeśli nadejdzie ten dzień , będzie to wielki zwrot w dalszych losach tego kraju.

.

Głębia tego problemu jest ustawicznie i systemowo powstrzymywana przed wydostaniem się na powierzchnię.
Lecz dopóki nie ukarze się w całej okazałości , Polska pozostanie na zawsze piłką nożną, kopaną przez obcych, starych graczy dobrze wyszkolonych do strzelania łatwych goli z dalszego dystansu.

Sir Julian Rose Polski Patriota