Kategoria: Alternatywy

DEKLARACJA BELWEDERSKA:

DEKLARACJA BELWEDERSKA: ?Karta Prawdziwego Rolnictwa i Prawdziwej Żywności? My, niżej podpisani, uważamy, że poważnym zagrożeniem dla Polaków i polskiej wsi są przemysłowe metody produkcji żywności, dlatego WZYWAMY Prezydenta i Rząd… Read more »

Nostrzyk biały

Nostrzyk biały (Melilotus albus) to dość pospolity gatunek dwuletniej lub jednorocznej rośliny użytkowej, należącej do rodziny bobowatych. W stanie dzikim można ją spotkać na obszarze niemal całego świata. W Polsce… Read more »

Nawozy zielone

Nawozy zielone – to rośliny uprawiane wyłącznie w celu przekopania z glebą, jako źródło substancji organicznej, która rozkładając się dostarczy glebie próchnicy i składników mineralnych. Jest to prosty i tani… Read more »

Zamienić trawniki na warzywniki

Poniżej propozycja grupy inicjatywnej MY WOLNI LUDZIE skierowana do lokalnych włodarzy. Zachęcamy wszystkich do organizowania konkursu ?ZAMIENIAĆ TRAWNIKI NA WARZYWNIKI?. Celem jest zachęcenie mieszkańców gmin do dbałości o piękno i… Read more »

Rolnictwo ekologiczne

Rolnictwo ekologiczne stanowi system gospodarowania o możliwie zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej w obrębie gospodarstwa, bazujący na środkach naturalnych, zapewniający trwałą żyzność gleby i zdrowotność zwierząt oraz wysoką jakość produktów… Read more »

Samowystarczalność energetyczna

ENERGETYKA ODNAWIALNA – EKOLOGICZNE BUDOWNICTWO – Samowystarczalność energetyczna. Nasza Ziemia, Nasza Żywność, Nasze Zdrowie, cz. 3 sem. w Sobótce – Krzysztof Wietrzny

EKOCENTRUM ICPPC

EKOCENTRUM ICPPC jest jedynym w Polsce miejscem gdzie można zobaczyć jak w sposób kompleksowy działają ekologiczne rozwiązania techniczne. Tutaj wszystkie urządzenia pracują np. produkując prąd, ogrzewając wodę i pomieszczenia lub… Read more »

Bezpośrednio od Rolnika

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC opowiada się za rozwojem drobnego handlu, dostarczającego nam zdrowej, smacznej i taniej żywności z miejscowych, tradycyjnych gospodarstw rolnych. Tylko taki model handlu… Read more »

LOKALNA SPRZEDAŻ W ANGLII

Angielscy rolnicy zamiast sprzedawać na globalnym rynku, coraz częściej szukają zbytu swoich produktów lokalnie, w okolicy gospodarstwa. Angielscy rolnicy stworzyli termin ?transition farm’, czyli gospodarstwa w okresie przejściowym. Przejściowym do… Read more »