Kategoria: 5G

Minister zdrowia promotorem rakotwórczych norm

Jeden z wiodących ekspertów w dziedzinie PEM, profesor Olle Johansson (Instytut Karolinska, Szwecja), stwierdził w liście do polskiego Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego (7): ?Z pewnością wdrożenie 5G, obok już istniejących… Read more »

Współczesne spojrzenie na mechanizmy powstawania nowotworów ze szczególnym uwzględnieniem substancji aromatycznych aktywujących receptor AhR oraz wpływu zakłócającego urządzeń elektrycznych.

W pracy przedstawiono współczesne koncepcje mechanizmów powstawania nowotworów, skupiające się na zaburzeniu najwyższego piętra regulacyjnego poprzez receptory białkowe. Obecnie kiedy już wiadomo, że mutacje genowe pełnią w nowotworach rolę drugorzędną… Read more »

Fantom atomowy

W artykule opisaliśmy wyniki badań fantomów pola torsyjnego powstałych na skutek aktywności współczesnych elektrowni atomowych i starożytnych wybuchów jądrowych. Z uzyskanych badań wynika ogromna trwałość tych fantomów, które jak się… Read more »