Author Archives: wolniludzie

Polska krajem wolnym od GMO!

Żądamy: a) ustawowego wycofania pasz z GMO; w 2019r. dopuszczenie do stosowania 25% ilości stosowanych w 2018r., by w 2020r. Polska była wolna od pasz GMO, b) ustawowego zakazu sprzedaży… Read more »

ŻYWNOŚĆ A WOLNOŚĆ

CZAS NA ROLNIKÓW! CELOWA POLITYKA NISZCZENIA ROLNIKÓW I ZNIEWALANIA POLSKI Dramatyczna sytuacja polskiego rolnictwa to nie zaniedbania kolejnych rządów lecz rezultat realizacji planu, którego celem jest zniszczenie rolników i tym… Read more »

Korporacyjny rozbiór Polski

System dopłat wprowadzony jako dobrodziejstwo Unii Europejskiej spowodował, że bardziej opłacalne jest posiadanie ziemi, a nie wytwarzanie żywności. Wymierające pokolenie rolników ? producentów jest wciąż zaskakiwane nowymi obostrzeniami produkcji narzucanymi… Read more »

EkoArki – Strefy Wolne od Wyzysku

Obraz: Bóg Grzmotów wyłaniający się z płodnej doliny rozpędza pasożyty władzy i ucisku na cztery wiatry. Objawiają się niezwykłe zmiany. Znaczenie: Przebudzenie się Polski leży w zasięgu dłoni. Oto spotykają… Read more »