Author Archives: Julian

Totalitarna Europa u bram.

Po cichu, bez wiedzy obywateli Komisja Europejska realizuje strategię, która pozwoli przekształcić Unię Europejską w pierwsze scentralizowane i ponadnarodowe państwo. Tym sposobem przyczyni się do realizacji długofalowej strategii i ambicji… Read more »

Kroczymy po linie przez chaos

Logiczna obserwacja rzeczywistości pokazuje nam, że nie da się zaprzeczać temu, co niezaprzeczalne – toksyczne obciążenia, jakie dźwiga obecnie atmosfera, materia ożywiona, zwierzęta i my ludzie, prowadzą nas na skraj… Read more »