Trwałe skażenie Ziemi przez sieć 5G i dobrowolne poddanie się wykorzystaniu broni elektronicznej przez wrogów

Tekst ten był pierwotnie przeznaczony jako wystąpienie na konferencji w Sejmie 26 kwietnia 2019r ? Konferencja 5G: szanse i zagrożenia, a więc dedykowany do ograniczonego grona posłów i osób
szczególnie zainteresowanych tematem. Jednak na skutek odrzucenia mojego wystąpienia i decyzji,
że na konferencji mają prawo wystąpić jedynie profesorowie będacy aktualnie na etatach w
instytutach naukowych, tekst ten trafia do szerokiej publiczności, co do której być może kadra
ustawodawcza wcale nie chciałaby tak bardzo żeby te informacje dotarły. Zamiast więc dyskutować
tam gdzie to być powinno, a więc w Sejmie. Dyskusja z konieczności zostaje przeniesiona na teren
całej Polski. Posłowie będą mogli znaleźć te informacje w internecie, na takich samych prawach jak
każdy inny obywatel.

Całość w pdf