Forum – 100 Marzeń na 100 lecie – Jak trudną przeszłość przekuć w dobrą przyszłość

Otwarcie pierwszych w środowisku alternatywnym obchodów Święta Niepodległości – Janusz Zagórski, Krystyna Maciąg, Jadwiga Łopata.
Analiza kondycji środowisk antysytemowych – Wystąpienie programowe Janusza Zagórskiego.