Bezpośrednio od Rolnika

      Brak komentarzy do Bezpośrednio od Rolnika

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC opowiada się za rozwojem drobnego handlu, dostarczającego nam zdrowej, smacznej i taniej żywności z miejscowych, tradycyjnych gospodarstw rolnych. Tylko taki model handlu zapewni nam żywność wysokiej jakości, zdrowie, trwałe miejsca pracy i wolność.

1. Dostawa do domu klienta ? system ?paczkowy?
W wielu krajach Unii Europejskiej coraz większa popularnością cieszą się formy dystrybucji lokalnej żywności odbywające się bez energochłonnego transportu na duże odległości i wymagające znacznych nakładów pracy ręcznej, dzięki czemu można zapewnić zatrudnienie lokalnej społeczności. Żywność pochodząca z gospodarstw ekologicznych i tradycyjnych zamawiana przez Internet lub telefon, jest dostarczana do miast w kartonowych pudłach. Odbiorcy tak zamawianych paczek mają pewność co do ich jakości. Bezpośrednie dostawy do klientów eliminują gigantycznych pośredników, klienci nie muszą jeździć do hipermarketów, zaoszczędzają czas przeznaczony na poszukiwanie odpowiadających im produktów w wielkich halach sklepowych, mając jednocześnie gwarancję wysokiej jakości.

2. Jarmarki i targi
Innym ze sposobów sprzedaży lokalnej żywności wysokiej jakości są tradycyjne, lokalne jarmarki i targi, na których są stoiska z żywnością prowadzone bezpośrednio przez rolników. Ważne jest abyśmy nie dopuścili do zniszczenia naszych jarmarków i targów jak to się stało w krajach Europy Zachodniej i USA. Historycznie, targ na rynku miejskim (miejskie centrum handlowe) był osią, wokół której skupiał się handel rolny i rzemieślniczy. W planach miast targ był zlokalizowany w centrum. Dojazd do niego był możliwy promieniście dochodzącymi drogami wiodącymi z otaczających miasto wiosek, tak aby ułatwiać łatwy ruch ludzi i towarów. Lokalne jarmarki i targi pozwalają na zawieranie bliskich związków pomiędzy miejscowymi rolnikami a mieszkańcami miast, oraz wzmacniają ekonomicznie dany region.
Niestety coraz trudniej lokalnym chłopom, sprzedawać tam swoje produkty, bowiem miejsca te są wykupywane przez pośredników, którzy sprzedają żywność pochodzącą z niewiadomych źródeł np. z giełd. Żywność sprzedawana na targach chłopskich powinna pochodzić z lokalnych gospodarstw, które nie są położone w większej odległości niż 50 km od targu. Takie przepisy obowiązują na targach np. w Anglii..

3. Sprzedaż w domu
Wielu rolników zdobyło już rzesze wiernych klientów, którzy regularnie odwiedzają ich gospodarstwa by zakupić zdrowe produkty bezpośrednio u producenta. Zadowoleni z efektów polecają ten sposób zakupu żywności swoim znajomym przez co krąg odbiorców stale się poszerza.

4. Więcej BEZPOŚREDNIO OD ROLNIKA www.bezposrednioodrolnika.pl

Jadwiga Łopata, Dyrektorka EKOCENTRUM ICPPC www.eko-cel.pl