Pikieta STOP 5G po Ambasadą RP w Londynie

W ramach pikiety STOP 5G po Ambasadą RP w Londynie 23.01.2020, w której wzięli udział przedstawiciele Polaków mieszkających w UK, dostarczyliśmy Panu
Ambasadorowi list otwarty. Oczekujemy odpowiedzi.